OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN WELLBEING MANAGEMENT > WELLBEING MANAGEMENT, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Wellbeing Management, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
150                                          
Hyvinvointiliiketoiminnan perustaidot
                                         
Yritystoiminta ja yrittäjyys hyvinvointialalla 5
     
           
                 
Hyvinvointiyrityksen talous 5
     
           
                 
Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                 
Hyvinvointiliiketoiminnan tuki
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Työvälineohjelmat 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Englannin viestintätaidot 5
     
           
                 
Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden perusteet 5
     
           
                 
Hyvinvointialan toimintaympäristöt
                                         
Hyvinvointialan toimintaympäristö 5
       
           
             
Älykkäät ympäristöt 5
       
           
             
Hyvinvoinnin mittaaminen ja hyvinvointikäyttäytyminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Ammattienglanti 5
       
           
             
Suomi 1 5
       
           
             
Hyvinvointikäyttäytyminen 5
       
           
             
Hyvinvoinnin mittaamisen perusteet 5
       
           
             
Data-analytiikan perusteet 5
       
           
             
Elämäntapamuutos ja datan hallinta
                                         
Elämäntapamuutos ja sen tukeminen 5  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
       
             
           
Datan hallinta ja visualisointi 5  
       
             
           
Hyvinvointipalveluista liiketoimintaa
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Ammattiruotsi 5  
         
             
       
Suomi 2 5  
         
             
       
Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi 5  
         
             
       
Hyvinvointipalvelujen kaupallistaminen 5  
         
             
       
Tutkimus ja kehittäminen
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
   
 
     
 
Tutkimusmenetelmät 5    
         
               
     
Tilastomenetelmät 5    
         
               
     
Harjoittelu
                                         
Perusharjoittelu 10
       
           
             
Syventävä harjoittelu 20    
           
               
 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
833641537461620103153723231610101015.515.55
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                          
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
TKI-osaaminen 5  
       
             
           
Käyttäjälähtöisten palvelujen kehittäminen ja markkinointi 10  
       
             
           
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus 10  
         
             
       
Hyvinvointiyrittäjyys ja verkostojen hyödyntäminen 5  
         
             
       
Asiantuntijuus hyvinvointialalla
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Hyvinvointitapahtuman tuottaminen 5    
         
               
     
Asiakaskohtaaminen ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 5    
         
               
     
Kansainvälinen liiketoiminta hyvinvointialalla 5    
         
               
     
Yrityksen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
           
               
 
Esimiestyö 5    
           
               
 
Palveluyrityksen kannattavuuden hallinta 5    
           
               
 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
03030000151515150000157.57.5157.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 833641537461620103153723231610101015.515.55

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.