OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PELITEKNOLOGIAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Peliteknologian koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot