OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS > LOGISTIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Logistiikka, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
165                                                
Viestintä
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5
     
             
                     
Työvälineohjelmat 1 5
     
             
                     
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
     
   
   
         
Liiketoiminnan perusteet
                                               
Yritystoiminnan perusteet 5
     
             
                     
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
             
                     
Logistiikan perusteet 5
     
             
                     
Tulologistiikka
                                               
Hankinta 5
       
             
                   
Kuljetukset ja huolinta 5
       
             
                   
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                 
Syventävä liikeviestintä
                                               
Neuvottelu- ja esiintymistaidot 5
       
             
                   
Ammattiruotsi 5
       
             
                   
Työvälineohjelmat 2 5
       
             
                   
Logistiikan luonnontieteet ja juridiikka
                                               
Logistiikan kemia ja fysiikka 5  
       
               
               
Logistiikan juridiikka 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Tuotanto- ja lähtölogistiikka
                                               
Varastointi 5  
       
               
               
Tuotanto- ja sisälogistiikka 5  
       
               
               
Jakelu 5  
       
               
               
Liiketoiminnan johtaminen
                                               
Projekti- ja prosessijohtaminen 5  
         
               
             
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
               
           
Logistiikan insinöörifysiikka 5  
         
               
           
Toimitusketjujen johtaminen
                                               
Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus 5  
         
               
             
Johtamisjärjestelmät 5  
         
               
             
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
         
               
             
Turvallisuus
                                               
Vaarallisten aineiden kuljetus 5    
         
                 
         
Työturvallisuus 5    
         
                 
         
Toimitusketjujen turvallisuus 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 10
       
               
                 
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
   
72621615324032301601503227.512.53225516001500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
75                                                
Liiketoiminnan kannattavuus
                                               
Yrityksen talous 5    
         
                 
         
Johdon laskentatoimi 5    
         
                 
         
Tilasto- ja talousmatematiikka 5    
         
                 
         
Teknologiaosaaminen
                                               
Automaatio 5    
           
                 
       
Robotiikka 5    
           
                 
       
Pakkaukset ja kuljettimet 5    
           
                 
       
Muu syventävä osaaminen
                                               
Merikuljetukset ja satamatoiminnot 5    
           
                 
       
Logistiikan ohjaus 5    
           
                 
       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Syventävä harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 10  
         
                 
           
Harjoittelu 3 10    
           
                   
     
Englanninkieliset lähiopinnot
()
                                               
Digitalisaatio
20                                                
Intelligent logistics 5    
         
                 
         
Logistics services design 5    
         
                 
         
E-Business 5    
         
                 
         
Suomi 1 5    
         
                 
         
Myynnin ja toimintojen suunnittelu
15                                                
Toiminnanohjaus 5    
         
                 
         
Projektijohtaminen 5    
         
                 
         
Planning of international supply chains 5    
         
                 
         
Kansainväliset toimitusketjut
15                                                
Leadership in international business 5    
           
                 
       
Kansainvälinen markkinointi 5    
           
                 
       
Logistics project 5    
           
                 
       
Toimitusketjujen työkalut ja innovaatiot
15                                                
Tekoäly 5    
           
                 
       
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
                 
       
Toimitusketjun innovaatiot 5    
           
                 
       
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
0101200000105070000000010506010000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72621615324032301601503227.512.53225516001500

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.