OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > NAPRAPAATTIKOULUTUS > NAPRAPAATTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Naprapaatti, päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
165                                                
Ihminen ja tiede
                                               
Anatomia 15
     
             
                     
Fysiologia 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5
     
             
                     
Toimiva ihminen
                                               
Biokemia, solubiologia ja histologia 5
       
             
                   
Liikuntafysiologia 5
       
             
                   
Neuroanatomia ja -fysiologia 5
       
             
                   
Naprapatian diagnostiikka I 5
       
             
                   
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I 10
       
             
                   
Liikkuva ihminen
                                               
Biomekaniikka 5  
       
               
               
Urheilulääketiede ja ravitsemusoppi 5  
       
               
               
Patologia 5  
       
               
               
Naprapatian diagnostiikka II 5  
       
               
               
Tutki, kehitä, raportoi 5  
       
               
               
Ammattiruotsi 5  
       
               
               
Käytännön naprapatia
                                               
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II 20  
         
               
             
Kipufysiologia 5  
         
               
             
Työelämäharjoittelu I 5  
         
               
             
Tutkiva naprapatia
                                               
Mikrobiologia ja epidemiologia 5    
         
                 
         
Naprapatian diagnostiikka III 5    
         
                 
         
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu III 15    
         
                 
         
Ammatillinen kasvu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
6060351030303030305553030030300302.52.5517.517.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
75                                                
Lääketiede naprapatiassa
                                               
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu IV 10    
           
                 
       
Lääketieteen erikoisalat - Ortopedia 5    
           
                 
       
Lääketieteen erikoisalat - Neurologia 5    
           
                 
       
Työelämäharjoittelu II 5    
           
                 
       
Kohti itsenäistä työskentelyä
                                               
Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu V 10      
           
                   
   
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
           
                   
   
Lääketieteen erikoisalat - muut erikoisalat 5      
           
                   
   
Syventävä diagnostiikka
                                               
Naprapatian diagnostiikka IV 10      
             
                   
 
Lääketieteen erikoisalat - Radiologia 5      
             
                   
 
Työelämäharjoittelu III 5      
             
                   
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5                                                
Suomi 3 5                                                
Suomi 4 5                                                
Suomea venäjää puhuville 2                                                
Suomen tehovalmennus 1 1                                                
Suomen tehovalmennus 2 1                                                
Suomen tehovalmennus 3 1                                                
Suomen tehovalmennus 4 1                                                
Suomen tehovalmennus 5 1                                                
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2                                                
Esiintymistaidon tehovalmennus 3                                                
Viestintätaidon tehovalmennus 3                                                
Asiantuntijaviestintä 5                                                
Englannin tehovalmennus 3                                                
English preparatory course (instructed in Russian) 3