OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Rakennustekniikka, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
175                                                
Perusopinnot
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
 
   
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Tietotekniikka 5
     
             
                     
Rakentamisen perusopinnot
                                               
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                 
Insinöörin fysiikka 5
       
             
                   
Rakennusstatiikka 5
       
             
                   
Asuintalon rakenteet ja suunnittelu 5
       
             
                   
Rakennussuunnittelun perusopinnot
                                               
Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 5
     
             
                     
Geotekniikka 5
     
             
                     
Tekninen piirtäminen ja CAD 5
     
             
                     
Rakentamisen ammattiopinnot
                                               
Rakentamistalous 5  
       
               
               
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Rakennustekniikan ammattiopinnot
                                               
Rakenteiden kuormitus ja rakennusten paloturvallisuus 5  
       
               
               
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
               
               
Lujuusoppi 5  
       
               
               
Rakennesuunnittelun ammattiopinnot
                                               
Puurakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
               
             
Rakennusfysiikka 5  
         
               
             
Simulaatiot
                                               
Talotekniikan perusteet 5  
         
               
             
Building Information Management 5  
         
               
             
Rakennustekniikan kemia 5  
         
               
             
Rakentamisen hallinnollinen ohjaus
                                               
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Sopimustekniikka 5    
         
                 
         
Elementtirakentaminen 5    
         
                 
         
Korjausrakentamisen ammattiopinnot
                                               
Korjaustekniikat ja menetelmät 5    
           
                 
       
Kiinteistön kuntotutkimukset 5    
         
                 
         
Ekologinen ja terveellinen rakentaminen 5    
           
                 
       
Johtaminen ja projektinhallinta
                                               
Rakennushankkeen laatu ja johtaminen 5    
           
                 
       
Projektinhallinta ja rakennusalan yrittäjyys 5    
         
                 
         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
47665111262130362526652618.52.53036025260650
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 65 op)
65                                                
Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Betonirakenteiden jatkokurssi 5      
           
                   
   
Tietokoneavusteinen mitoitus 5    
         
                 
         
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 5    
         
                 
         
Korjausrakentamisen suunnittelu 5    
           
                 
       
Puurakenteiden jatkokurssi 5      
           
                   
   
Uudis- ja korjausrakentamisen tuotanto
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 5    
         
                 
         
Betonirakenteiden laboraatiot ja laadunhallinta 5    
           
                 
       
Pohjarakentamisen jatkokurssi 5      
           
                   
   
Rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikka 5    
           
                 
       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 10
       
             
                   
Ammatillinen harjoittelu 10  
         
               
             
Syventävä harjoittelu 10    
           
                 
       
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
10104020010010152520001000100152502000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 47665111262130362526652618.52.53036025260650

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.