OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTAUROINNIN KOULUTUS > RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Restaurointi, päivätoteutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Työelämävalmiudet
                                               
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
             
                     
Ammatillinen kehittyminen 1  
       
               
               
Työelämään verkostoituminen 1  
       
               
               
Valmiina työelämään 1    
         
                 
         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
       
               
               
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
Johtaminen 5      
           
                   
   
Ideasta innovaatioon 5
       
             
                 
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
           
                   
   
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Restauroinnin ruotsi 5
       
             
                 
Restauroinnin englanti 5  
         
               
           
Ammatillinen viestintä 5
     
             
                     
Taideopinnot
                                               
Piirustus, maalaus ja väri 5
       
             
                 
Taidehistoria 5    
           
                 
     
Tyylihistoria 5
       
             
                 
Museologia ja kulttuurihistoria
                                               
Museologian perusteet 5
       
             
                 
Museologia 5  
         
               
           
Kulttuurihistoria 5      
           
                   
   
Restaurointimateriaalit ja -tekniikat
                                               
Puuntyöstötekniikat 5
     
             
                     
Restaurointimateriaalit 5
     
             
                     
Pintakäsittelytekniikat 5
     
             
                     
Dokumentointi ja kohteen tutkimus 5
       
             
                 
Digitaalinen dokumentointi 5
       
             
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Harjoittelu 30  
     
 
         
 
   
5729182122357221172102217.517.57111118.58.52100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                               
Restauroinnin täydentävät opinnot
                                               
Ammattikemia
                                               
Restaurointikemia 5
     
             
                     
Materiaalikemia I 5  
         
               
           
Materiaalikemia ll 5    
           
                 
     
Restaurointitekniikat
                                               
Digitaalinen dokumentointi ll 5  
       
               
               
Dokumentointitekniikat 10  
       
               
               
Ammattialan soveltavat opinnot
                                               
Erikoistekniikat l 5  
         
               
           
Restaurointimenetelmät 10  
         
               
           
Työelämälähtöinen restaurointi
                                               
Erikoistekniikat ll 10    
         
                 
         
Restaurointiprosessin hallinta 10    
         
                 
         
Ammatillinen T&K-projekti
                                               
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5    
         
                 
         
Projekti 10    
           
                 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
             
                   
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
Promoottori 5                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Muotoilijaksi 2                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Ensiapu 1 1                                                
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Saattohoito 5                                                
LVI-tekniikan perusteet 3                                                
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                                
Turvallinen lääkehoito 5