OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTAUROINNIN KOULUTUS > RESTAUROINTI, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Restaurointi, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Restaurointi ammattina
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
       
 
             
Restauroinnin perusteet 5
     
             
                     
Dokumentointi 5
     
             
                     
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattiruotsi 5
       
             
                   
Ammattienglanti 5  
         
               
             
Materiaalit
                                               
Materiaalit ja pintakäsittelytekniikat 10
     
             
                     
Värioppi ja pigmentit 5
     
             
                     
Menetelmät
                                               
Puuntyöstötekniikat 5
       
             
                   
Restaurointikemia 5
       
             
                   
CAD-ohjelmat 5
       
             
                   
Taiteen soveltaminen
                                               
Tyylihistoria 5
       
             
                   
Taidehistoria 5
       
             
                   
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
             
                   
Analyysimenetelmät
                                               
Museologian perusteet 5  
       
               
               
Museologia 5  
       
               
               
Pigmenttikemia 5  
       
               
               
Restauroinnin suunnittelu
                                               
Rakennusperintö 5  
         
               
             
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
             
Restaurointiprojektin hallinta 5  
         
               
             
Harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 15  
         
               
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
68520153236163600510323601626100005100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                               
Restaurointitekniikat
                                               
Kohteen dokumentointi 5  
       
               
               
Esinerestaurointi 5  
       
               
               
Interiöörirestaurointi 5  
       
               
               
Erikoistekniikat
                                               
Puuntyöstön erikoistekniikat 5    
         
                 
         
Kipsi ja valukoristeet 5    
         
                 
         
Pintakäsittelyn erikoistekniikat 5    
         
                 
         
Restaurointiprosessi
                                               
Tutkimus ja raportointi 5    
         
                 
         
Interiöörirestauroinnin prosessi 5    
         
                 
         
Esinerestauroinnin prosessi 5    
         
                 
         
TKI-projekti
                                               
Materiaalikemia 5    
           
                 
       
Projekti ja tutkimus 10    
           
                 
       
Harjoittelu
                                               
Syventävä harjoittelu 15    
           
                 
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2