OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Päivätoteutukset (AMK)

Sosiaalialan koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot