OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA > SOSIONOMI, PÄIVÄTOTETUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomi, päivätotetus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
180                                          
Tietoperusta ja työorientaatio
                                         
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
     
           
                 
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
     
           
                 
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
     
           
                 
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
     
           
                 
Ammatillinen vuorovaikutus
                                         
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
       
             
             
Ohjaus ja osallisuus 5
       
             
             
Eettinen asiakastyö 5
       
             
             
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
                                         
Varhaiskasvatus 5  
       
             
           
Erityiskasvatus 5  
       
             
           
Lastensuojelu 5  
       
             
           
Perhetyö 5  
       
             
           
Ohjaus kuntouttavassa työssä
                                         
Mielenterveystyö 5  
         
               
       
Päihde- ja kriminaalityö 5  
         
               
       
Vammaistyö 5  
         
               
       
Seniori- ja vanhustyö 5  
         
               
       
Asiantuntijana vaikuttaminen
                                         
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
           
                 
 
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2    
           
                 
 
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3    
           
                 
 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
       
             
           
Sosiaalialan kehittäminen 5    
         
               
     
Projektityö 5    
         
               
     
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
Kieli- ja viestintätaidot
                                         
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Ammattienglanti 5
       
             
             
Ammattiruotsi 5  
         
               
       
Harjoittelu
                                         
Ammatillinen vuorovaikutus 10
       
             
             
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10  
         
               
       
Syventävät ammattikäytännöt 15    
           
                 
 
Johtaminen ja kehittäminen 10      
           
                 
576146162730263516301627030260351603016
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30                                          
Sosiaalialan mediaosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Mediakasvatuksen perusteet 5    
         
               
     
Sosiaalialan mediatuotanto 5    
           
                 
 
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5      
           
                 
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5    
         
               
     
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5    
         
               
     
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5    
         
               
     
Luontolähtöinen kuntouttava työ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5    
         
               
     
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5    
         
               
     
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5    
         
               
     
Asiakas- ja palveluohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5  
         
               
       
Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus 5    
           
                 
 
Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5      
           
                 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
Vapaasti valittavat opinnot
0                                          
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and small business marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2