OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Yhteisöpedagogikoulutus
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

yhteisöpedagogi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot