OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                               
Insinöörimatematiikka 5
       
             
                 
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Termofysiikka ja sähkömagnetismi 5
       
             
                 
Tietojenkäsittely organisaatiossa 5
     
             
                     
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
                                               
Matemaattinen mallinnus ja analyysi 5  
       
               
               
Laskennalliset ja tilastolliset menetelmät 5  
         
               
           
Aaltoliike ja kvanttifysiikka 5  
         
               
           
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
                                               
Projektiosaaminen 5
       
             
                 
Yrityksen toiminta ja talous 5      
           
                   
   
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
                                               
Työelämäviestintä 5      
           
                   
   
Ammattienglanti 5    
           
                 
     
Ammattiruotsi 5  
         
               
           
Sähkötekninen perusosaaminen
                                               
Tasavirtapiirit 5
     
             
                     
Analogialektroniikka 5
       
             
                 
Digitaalitekniikka 5
     
             
                     
Vaihtovirta- ja kolmivaihepiirit 5  
       
               
               
Sähkösuunnittelu
                                               
CAD-sähkösuunnittelu 10  
       
             
         
Sisäasennussuunnittelu 5  
       
               
               
Sähkölaitokset
                                               
Sähkölaitostekniikka 5  
       
               
               
Sähköverkkojen laboraatiot 5  
         
               
           
Asennusmääräykset 5    
           
                 
     
Suurjännitetekniikka 5    
         
                 
         
Sähkökäytöt
                                               
Sähkökoneet 5  
         
               
           
Tehoelektroniikka 5    
           
                 
     
Sähkökäyttöjen laboraatiot 5    
           
                 
     
Automaatio
                                               
Automaatiotekniikka 5
       
             
                 
Ohjelmoitavat logiikat 5  
       
               
               
Automaatiosuunnittelu 5    
         
                 
         
Kiinteistöautomaatio 5    
           
                 
     
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 30      
           
                   
   
Ammattiharjoittelu 30
   
 
 
     
 
 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
   
556560452035254015454502017.517.52520201522.522.54500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Sähköntuotanto
                                               
Energiatekniikka 5  
       
               
               
Sähkönjakeluverkot 5      
           
                   
   
Energy economy 5      
           
                   
   
Kiinteistön verkot
                                               
KNX-tekniikka 5    
           
                 
     
Lämmitys- ja valaistustekniikka 5  
         
               
           
Tietokoneavusteiset mittaukset 5    
           
                 
     
Työelämälähtöinen projektityö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Englannin tehovalmennus 1 3    
         
                 
         
Ruotsin tehovalmennus 3  
       
               
               
Matemaattisluonnontieteelliset perusteet 5
     
             
                     
5131310508531010050082.52.53551000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 556560452035254015454502017.517.52520201522.522.54500

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.