OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS > TALOTEKNIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Talotekniikka, monimuoto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                               
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
     
         
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Tietojenkäsittely organisaatioissa 5
     
             
                     
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
     
             
                     
Lämmitys- ja vesijärjestelmien perusteet 5
     
             
                     
Rakennustekniikka ja luonnontieteet
                                               
Termofysiikka 5
     
             
                     
Rakennustekniikan perusteet ja LVI-asennukset 5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 1 5
     
             
                     
LV-järjestelmät
                                               
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5
     
             
                     
LVI-mitoituksen perusteet 5
       
             
                 
Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta 5
       
             
                 
LV-järjestelmien mitoitus
                                               
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
       
             
                 
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 2 5
     
             
                     
Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
       
             
                 
Talotekniikan projektitoimisto
                                               
Projektiosaaminen 5
     
             
                     
Työorganisaatioiden toiminta ja johtaminen 5
     
             
                     
Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit 5
       
             
                 
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Talous- ja tilastomatematiikka 5
     
             
                     
Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto
                                               
Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto 5  
       
               
               
Fysiikan syventävät opinnot 5
     
             
                     
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet 5  
       
               
               
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5  
       
               
               
Ammattiruotsi 5
   
 
         
   
               
Talotekninen suunnittelu
                                               
LVI-suunnittelun perusteet 5  
       
               
               
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput 5  
       
               
               
Energialaskenta 5  
       
               
               
Tutkimuksen työkalut 5
     
             
                     
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu, ydinosaaminen 15  
       
               
               
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
         
                 
         
116481608531471160008515.515.5470.50.51600000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Työkaluja urakointiin ja työmaille
                                               
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5  
         
               
           
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5  
         
               
           
Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5  
         
               
           
Työkaluja talotekniseen suunnitteluun
                                               
LVI- ja automaatiosuunnittelu 5  
         
               
           
Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto 5  
         
               
           
Talotekniikan syventävä projektityö 5  
         
               
           
Teollinen toimintaympäristö
                                               
Teollisuusilmastointi 5  
         
               
           
Teollisuuden kunnossapito 5  
         
               
           
Teollisuuden ympäristönsuojelu 5  
         
               
           
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15
     
             
                     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Venäjä-opinnot
                                               
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Russia beyond the headlines 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Terveysalan venäjä 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5