OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS > TALOTEKNIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Talotekniikka, monimuoto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                               
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
     
         
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Tietojenkäsittely organisaatioissa 5
     
             
                     
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
     
             
                     
Lämmitys- ja vesijärjestelmien perusteet 5
     
             
                     
Rakennustekniikka ja luonnontieteet
                                               
Termofysiikka 5
     
             
                     
Rakennustekniikan perusteet ja LVI-asennukset 5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 1 5
     
             
                     
LV-järjestelmät
                                               
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5
     
             
                     
LVI-mitoituksen perusteet 5
       
             
                 
Lämmitysjärjestelmät ja lämmitystehontarvelaskenta 5
       
             
                 
LV-järjestelmien mitoitus
                                               
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
       
             
                 
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 2 5
     
             
                     
Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
       
             
                 
Talotekniikan projektitoimisto
                                               
Projektiosaaminen 5
     
             
                     
Työorganisaatioiden toiminta ja johtaminen 5
     
             
                     
Ilmastointijärjestelmät ja -prosessit 5
       
             
                 
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Talous- ja tilastomatematiikka 5
     
             
                     
Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto
                                               
Kaukolämmitys ja lämmöntuotanto 5  
       
               
               
Fysiikan syventävät opinnot 5
     
             
                     
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet 5  
       
               
               
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5  
       
               
               
Ammattiruotsi 5
   
 
         
   
               
Talotekninen suunnittelu
                                               
LVI-suunnittelun perusteet 5  
       
               
               
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput 5  
       
               
               
Energialaskenta 5  
       
               
               
Tutkimuksen työkalut 5
     
             
                     
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu, ydinosaaminen 15  
       
               
               
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
         
                 
         
116481608531471160008515.515.5470.50.51600000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Työkaluja urakointiin ja työmaille
                                               
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5  
         
               
           
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5  
         
               
           
Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5  
         
               
           
Työkaluja talotekniseen suunnitteluun
                                               
LVI- ja automaatiosuunnittelu 5  
         
               
           
Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto 5  
         
               
           
Talotekniikan syventävä projektityö 5  
         
               
           
Teollinen toimintaympäristö
                                               
Teollisuusilmastointi 5  
         
               
           
Teollisuuden kunnossapito 5  
         
               
           
Teollisuuden ympäristönsuojelu 5  
         
               
           
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu, täydentävä osaaminen 15
     
             
                     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
+ Venäjä-opinnot
                                               
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
15450015004500001500022.522.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 116481608531471160008515.515.5470.50.51600000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.