OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENSIHOITAJAKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Ensihoitajakoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

ensihoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot