OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, MONIMUOTOKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
150                                                
Ympäristöteknologian opintojen alkuun
                                               
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Kiertotalous 5
     
             
                     
Insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                 
Digiosaaminen 5
       
             
                 
Työelämälähtöinen projektityö 5
       
             
                 
Työelämäosaaminen
                                               
Ammatillinen kasvu 5
   
       
           
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
     
             
                     
Projektiosaaminen 5
     
             
                     
Elinympäristön tutkimus
                                               
Mikrobiologia 5
       
             
                 
Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus 5
       
             
                 
Näytteenoton perusteet 5
     
             
                     
Menetelmäosaaminen
                                               
Tutkimusmenetelmät ja raportointi 5  
       
               
               
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 5  
       
               
               
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Syventävät luonnontieteellliset opinnot
                                               
Insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Fysiikka 2 5  
       
               
               
Veden hankinta ja käsittelymenetelmät 5  
       
               
               
Johdatus ammattiopintoihin
                                               
Ympäristöseurannan perusteet 5  
         
               
           
Elintarvikeosaamisen perusteet 5  
       
               
               
Asumisterveyden perusteet 5
       
             
                 
Ympäristöterveyden perusteet 5
       
             
                 
Hallintomenettely ja juridiikka 5  
       
               
               
Ammattiruotsi 5  
         
               
           
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 15    
           
                 
     
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5    
           
                 
     
68523003236411103000321818415.55.501515000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 90 op)
90                                                
Residential health
                                               
Sisäilman biologiset epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 5  
         
               
           
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 5  
         
               
           
Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet 5  
         
               
           
Sisäilmasto
                                               
Sisäilmaprojekti 5    
         
                 
         
Rakennetekniikka 5    
         
                 
         
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5    
         
                 
         
Elintarviketietous
                                               
Elintarviketurvallisuus 5    
         
                 
         
Elintarvikevalvonta 5    
         
                 
         
Elintarviketeknologia 5    
         
                 
         
Ympäristöterveys
                                               
Terveydensuojelu 5  
         
               
           
Talous- ja uimavedet 5  
         
               
           
Elinympäristön turvallisuus 5  
         
               
           
Ympäristönseuranta 1
                                               
Ympäristönäytteenotto 5  
         
               
           
Ympäristökemia ja analytiikka 5  
         
               
           
Environmental modelling 5  
         
               
           
Ympäristönseuranta 2
                                               
Air pollution 5    
         
                 
         
Paikkatieto ja kaukokartoitus 5    
         
                 
         
Jätehuolto ja pilaantuneet maat 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 15    
           
                 
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Asiakkaan kohtaaminen
0                                                
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0                                                
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5