OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, MONIMUOTOKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Ympäristöteknologia, monimuotokoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
180                                                
Työelämäosaaminen 1
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
     
   
         
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Digiosaaminen 5
     
             
                     
Ympäristöosaaminen
                                               
Kiertotalous 5
     
             
                     
Mikrobiologia 5
     
             
                     
Ympäristönäytteenoton perusteet 5
     
             
                     
Luonnontieteelliset perusopinnot
                                               
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
       
             
                 
Talotekniikan perusteet 5
       
             
                 
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                 
Ympäristöterveys 1
                                               
Ympäristöterveyden perusteet 5
       
             
                 
Elintarvikeosaamisen perusteet 5
       
             
                 
Talous- ja uimavedet 5
       
             
                 
Syventävät luonnontieteelliset opinnot
                                               
Fysiikka 2 5  
         
               
           
Orgaaninen kemia ja kemikaaliturvallisuus 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Asumisterveys
                                               
Asumisterveyden perusteet 5  
       
               
               
Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 5  
       
               
               
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 5  
       
               
               
Työelämäosaaminen 2
                                               
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
       
               
               
Työelämälähtöinen projektityö 5  
       
               
               
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Ympäristönseuranta
                                               
Ympäristöseurannan perusteet 5  
         
               
           
Ympäristönäytteenotto 5  
         
               
           
Ympäristökemia ja analytiikka 5  
         
               
           
Menetelmäosaaminen
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
           
Ympäristömallintaminen 5  
         
               
           
Veden hankinta ja käsittelymenetelmät 5  
         
               
           
Työelämäosaaminen 3
                                               
Hallintomenettely ja juridiikka 5    
         
                 
         
Elintarviketurvallisuus 5    
         
                 
         
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 5
       
             
                 
Harjoittelu 2 10  
         
               
           
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
6386211027364145165552718184122.522.5162.52.552.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
60                                                
Sisäilmasto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Sisäilmaprojekti 5    
         
                 
         
Rakennetekniikka 5    
         
                 
         
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5    
         
                 
         
Ympäristöterveys 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Terveydensuojelu 5    
           
                 
     
Elintarvikevalvonta 5    
           
                 
     
Elintarviketeknologia 5    
           
                 
     
Ympäristönseuranta 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Air pollution 5    
           
                 
     
Paikkatieto ja kaukokartoitus 5    
           
                 
     
Jätehuolto ja pilaantuneet maat 5    
           
                 
     
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 3 10    
           
                 
     
Harjoittelu 4 5    
           
                 
     
International studies
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                
Promoottori 5                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                
Kivunhoito 5                                                
Haavahoito 3                                                
Väkivaltatyö 5                                                
Raskausajan diabetes 3                                                
Gerontologinen hoitotyö 5                                                
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                                
Hygieniapassi 2                                                
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                                
Logistiikan perusmatematiikka 5                                                
Liikunta 1 2                                                
Rokotusosaamisen perusteet 2                                                
Matematiikan tehovalmennus 1                                                
Lapin vaellus 5