OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUS > BIOTUOTETEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Biotuotetekniikka, monimuotototeutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Orientoivat opinnot
                                               
Ammatillinen kasvu 5
 
 
     
   
         
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Tiedonkäsittely organisaatiossa 5
       
             
                 
Ammatillinen orientoituminen
                                               
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
     
             
                     
Virtaustekniikka ja taseet 5
       
             
                 
Biotuote- ja kemianteollisuus 5
     
             
                     
Luonnontieteiden perusteet
                                               
Insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                 
Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus 5
       
             
                 
Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka 5
       
             
                 
Biotuotetekniikan perusteet
                                               
Orgaaninen kemia ja polymeerikemia 5
       
             
                 
Metsäteollisuuden raaka-aineet 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Soveltavat luonnontieteelliset opinnot
                                               
Insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Soveltava fysiikka 5  
       
               
               
Puunjalostuksen kemia 5  
       
               
               
Prosessiosaamisen perusteet
                                               
Mekaaniset yksikköprosessit 5
     
             
                     
Prosessien kemia 5  
       
               
               
Lämmönsiirto 5  
       
               
               
Menetelmäosaaminen
                                               
Tutkimusmenetelmät ja raportointi 5  
         
               
           
Ammattiruotsi 5  
         
               
           
Teollisuustalous 5  
         
               
           
Syventävä prosessiosaaminen
                                               
Kemialliset yksikköprosessit 5  
         
               
           
Sellutekniikka 5  
         
               
           
Paperin- ja kartongin valmistus 5  
         
               
           
Prosessien suunnittelu ja käyttö
                                               
Prosessien mallinnus ja suunnittelu 5    
         
                 
         
Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet 5    
         
                 
         
Säätö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                 
         
HARJOITTELU
                                               
Harjoittelu 30
   
 
 
     
 
 
     
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
             
                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
62723115263632401615015261818322020167.57.507.57.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Projektiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Projektijohtaminen 5    
           
                 
     
Työelämälähtöinen projekti 10    
           
                 
     
Täydentävä prosessiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Biomassan jalostus 5    
         
                 
         
Paperin- ja kartongin jalostus 5    
         
                 
         
Höyrykattilat 5    
         
                 
         
Energian tuotanto ja teollisuuden päästöjen hallinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Bioenergia 5    
           
                 
     
Energianmuuntoprosessit 5    
           
                 
     
Prosessiteollisuuden päästöjen hallinta 5    
           
                 
     
Teollinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Tehdassuunnittelu 5      
           
                   
   
Teollisuuden kunnossapito 5      
           
                   
   
Voimalaitosprosessit 5      
           
                   
   
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
+ Venäjä-opinnot
                                               
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
004515000015301500000001515151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62723115263632401615015261818322020167.57.507.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.