OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Sairaanhoitajakoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sairaanhoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot