OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Sosionomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot