OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUS, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Liiketalous, monimuoto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Liiketoiminnan perustaidot
                                           
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                   
Yrityksen talous 5
     
           
                   
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
                   
Liiketoiminnan tuki
                                           
Työvälineohjelmat 5
     
           
                   
Viestintätaidot 5
     
           
                   
Ideasta innovaatioon 5
     
           
                   
Yrityksen toimintaympäristö
                                           
Ammattienglanti 5  
     
             
               
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5  
     
             
               
Kansantalous 5  
     
             
               
Asiakkaat ja kumppanuudet
                                           
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5  
     
             
               
Kauppaoikeus 5  
     
             
               
Toimitusketjun hallinta 5  
     
             
               
Kannattava liiketoiminta
                                           
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5  
       
             
             
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5  
       
             
             
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
             
           
Liiketoimintaprosessit
                                           
Ammattiruotsi 5    
       
               
         
Yrityspeli 5    
       
               
         
Asiakasprojekti 5    
       
               
         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                           
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
   
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
       
Tutkimusmenetelmät 5      
         
                 
   
Harjoittelu
                                           
Perusharjoittelu 10
     
             
                 
Syventävä harjoittelu 20    
         
               
       
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
 
41.346412141.33115162516530.610.63112.52.5162501650
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                           
Digitaalinen liiketoiminta
                                           
Teknologian muutokset liiketoiminnassa 5  
       
             
             
Asiakas digitaloudessa 5  
       
             
             
Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena 5  
       
             
             
Johtaminen digitaloudessa 5    
       
               
         
IoT yritystoiminnassa 5    
       
               
         
Digitaaliset liiketoimintamallit 5    
       
               
         
Julkishallinto ja juridiikka
                                           
Julkisoikeuden perusteet 5  
       
             
             
Kunnallis- ja virkamiesoikeus 5  
       
             
             
Julkiset hankinnat 5  
       
             
             
Yhtiöoikeus 5    
       
               
         
Perhe- ja jäämistöoikeus 5    
       
               
         
Asunto- ja kiinteistökaupan juridiikka 5    
       
               
         
Myynti ja markkinointi
                                           
Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5  
       
             
             
Digimarkkinointi ja -myynti 5  
       
             
             
Henkilökohtainen myyntityö 5  
       
             
             
Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5    
       
               
         
Palvelumuotoilu 5    
       
               
         
Kansainväliset myyntineuvottelut 5    
       
               
         
Taloushallinto
                                           
Kirjanpito 5  
       
             
             
Talouden prosessit ja automatisointi 5  
       
             
             
Yritysverotus 5  
       
             
             
Kustannuslaskelmat 5    
       
               
         
Yrityksen talouden analysointi 5    
       
               
         
Konsernitilinpäätös 5    
       
               
         
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                           
Juridiikan syventävä osaaminen
                                           
Rikosoikeus 5    
         
               
       
Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano 5    
         
               
       
Henkilöverotus 5      
         
                 
   
Työoikeuden syventävä osaaminen 5      
         
                 
   
Taloushallinnon asiantuntijaopinnot
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                           
Kirjanpidon erityiskysymykset 5    
         
               
       
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5    
         
               
       
Tilintarkastus 5      
         
                 
   
Ympäristölaskenta 5    
         
               
       
Luova markkinoinnin tuotanto
                                           
Visuaalinen viestintä 5    
         
               
       
Inbound-markkinointi 5    
         
               
       
Elämyksellinen tapahtumatuotanto 5      
         
                 
   
+ Digitalisaatio-opinnot
                                           
Data-analyysi 5                                            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                            
Tietoturvatietoisuus 5                                            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                            
Web ohjelmointi 5                                            
Johdatus ohjelmointiin 5                                            
Tietoturvallisuus 5                                            
Digitaaliset työvälineet 1 3                                            
Digitaaliset työvälineet 2 2                                            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                           
Ideasta innovaatioon 5                                            
Konseptisuunnittelu 5                                            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                            
Yrittäjyysvalmennus 10                                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                            
Emma Gaalan someviestintä 7                                            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                            
StartUp Passion MOOC 5                                            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                            
Liiketoimintasuunnitelma 5                                            
Innovaatiojohtaminen 5                                            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                            
Innoleiri 2                                            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                            
Yrityksen perustaminen 3                                            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                            
Ideasta innovaatioon 5                                            
Sparraus yrittäjyyteen 10                                            
StartUp Passion 5                                            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                            
Tutki, kehitä, raportoi 5                                            
Tulevaisuuden tutkimus 5                                            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                            
+ Venäjä-opinnot
                                           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                            
Russia beyond the headlines 5                                            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                            
Terveysalan venäjä 5                                            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                            
Russian Business Culture 3                                            
Asioi venäjäksi 3                                            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                            
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                           
Promoottori 5                                            
Finnish for Beginners 5                                            
Muotoilijaksi 2                                            
Taidegrafiikka 5                                            
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                            
Ensiapu 1 1                                            
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5