OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > ENERGIATEKNIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Energiatekniikka, monimuoto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                   
Työelämävalmiudet
                                                   
Ammatillinen kasvu
                                                   
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
             
                         
Ammatillinen kehittyminen 1
       
               
                 
Työelämään verkostoituminen 1  
       
                   
               
Valmiina työelämään 1      
           
                       
   
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
       
                   
               
Opinnäytetyö
                                                   
Ideointi ja suunnittelu 5    
           
                     
     
Toteutus 5      
           
                       
   
Arviointi ja julkaisu 5      
             
                       
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                   
Johtaminen 5  
       
                   
               
Ideasta innovaatioon 5  
       
                   
               
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5  
       
                   
               
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                   
Ammatillinen viestintä 5
     
             
                         
Tekniikan ruotsi 5    
         
                     
         
Tekniikan englanti 5
     
           
                 
Matemaattis-luonnontieteellinen ydinosaaminen
                                                   
Tietotekniikka 5
     
             
                         
Fysiikka-kemia 5                                                    
Insinöörimatematiikka 1 5
       
               
                 
Insinöörimatematiikka 2 5  
       
                   
               
Insinöörifysiikka 5  
       
                   
               
Energiatekniikan ydinosaaminen
                                                   
Energiatekniikan perusteet
                                                   
Kaukolämmitys 5
     
             
                         
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 5
     
             
                         
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5
     
             
                         
Konetekniikan perusteet
                                                   
Tekninen visualisointi ja CAD 5  
         
                   
           
Riskit ja turvallisuus
                                                   
Riskit 2
       
               
                 
Ensiapu EA1 1
       
               
                 
Tulityökorttikurssi 1
       
               
                 
Työturvallisuuskorttikoulutus 1
       
               
                 
Materiaali- ja valmistustekniikka 5  
       
                   
               
Mekaniikka ja lujuusoppi 5  
         
                   
           
Voimalaitostekniikka
                                                   
Voimalaitosprosessit 5    
           
                     
     
Höyrykattilat ja turbiinit 5  
       
                   
               
Thermodynamics and Heat Transfer Technology - Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5  
         
                   
           
Energianmuuntoprosessit 5    
         
                     
         
Virtaustekniikka 5  
         
                   
           
Sähkökoneet ja -laitteet 5  
       
                   
               
Energiantuotannon ohjaustekniikka
                                                   
Measurement and Control Technology - Mittaus- ja säätötekniikka 5  
       
                   
               
Valvomo-operointi ja voimalaitossimulointi 5      
             
                       
Instrumentation and Electrification - Instrumentointi ja sähköistys 5
       
               
                 
Kestävä energiantuotanto
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                   
Ympäristöpäästömittaukset 5      
           
                       
   
Bioenergian tuotanto ja hyödyntäminen 5      
           
                       
   
Energy Economics - Energiatalous 5  
         
                   
           
Ympäristöteollisuus ja kestävä kehitys 5
       
               
                 
5376202629245125101016102818885112.512.510551655
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                   
Energiatekniikan täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                   
Voimalaitoksen käynnissäpito
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Tuulivoimalan kunnossapito 5                                                    
Ennakoiva kunnossapito 5      
           
                       
   
Information Systems - Kunnossapidon tietojärjestelmät 5    
           
                     
     
Mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kunnossapito 5    
           
                     
     
Automaatiotekniikka
                                                   
Automaation suunnittelu 5    
           
                     
     
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5    
         
                     
         
Kehittyneet säätömenetelmät ja simulointi 5    
           
                     
     
Energiatehokkuuspalvelut
                                                   
Energiakatselmustoiminta 5    
         
                     
         
Sähkö- ja LVI-tekniset mittaukset 5    
         
                   
     
Energiakatselmusprojekti 5    
           
                     
     
Puhtaat teknologiat - Cleantech
                                                   
Renewable Energy - Uusiutuvat energialähteet 5    
         
                     
         
Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta 5    
           
                     
     
Workshop Sustainable Development 5    
           
                     
     
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Johtamisen monialaiset opinnot
                                                   
Innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen monialaiset opinnot
                                                   
Venäjäosaaminen
                                                   
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                   
Matematiikan ja fysiikan perusteet 5
     
             
                         
Englannin valmentava kurssi 5
     
             
                         
Ruotsin valmentava kurssi 5  
       
                   
               
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                   
Harjoittelu 30
 
 
 
 
   
 
 
 
17.512.562.512.5107.557.517.54557.51002.52.52.553.753.7517.522.522.553.753.75
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 53.07620262924.05125101016102818.08.08.05112.512.510551655

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.