OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > DOUBLE DEGREE PROGRAMME IN ENERGY TECHNOLOGY
Monimuotototeutukset (AMK)

Double Degree Programme in Energy Technology

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
AMMATTIOPINNOT
           
Studies from Home University
           
Accredited Studies 165            
Power Plant Technology
           
Höyrykattilat ja turbiinit 5
 
   
Thermodynamics and Heat Transmission Technology 5
Maintenance of Mechanical and Electrical Systems 5
Information Systems - Kunnossapidon tietojärjestelmät 5
 
   
Voimalaitosprosessit 5
 
 
Energy Automation
           
Instrumentation and Electrification - Instrumentointi ja sähköistys 5
 
 
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5
 
   
Measurement and Control Technology - Mittaus- ja säätötekniikka 5
Kehittyneet säätömenetelmät ja simulointi 5
 
 
Valvomo-operointi ja voimalaitossimulointi 5
 
 
Energy Business
           
Energy Economics - Energiatalous 5
Energiakatselmustoiminta 5
Sähkö- ja LVI-tekniset mittaukset 5
Energiatekniikan laboratoriotyöt 5
7028.341.728.320.820.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
           
Emission Measurement and Environmental Technology 5
District Heating and Steam Technology 5
Renewable Energy Supply 5
 
   
Quality Management 5
Enterprise Resource Planning 5
Management Accounting (Controlling) 5
Project Management 5
Language studies
           
Suomen alkeiskurssi 1 (A1) 5
Finnish for Beginners 5
 
 
Energiatekniikan englanti 2 5
5018.331.718.315.815.8
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
           
OPINNÄYTETYÖ
           
Bachelor Thesis 15
15510555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 12046.673.446.636.636.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.