OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > ENERGIATEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Energiatekniikka, monimuotototeutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Viestintä
                                               
Tietotekniikka 5
     
             
                     
Ammatillinen kasvu 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Motivoituminen energia-alalle
                                               
Johdatus energiatekniikan ilmiöihin 5
     
             
                     
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
     
             
                     
Työturvallisuus 5
       
             
                 
Energiatekniikan perusteet ja englannin kieli
                                               
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
       
             
                 
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                 
Tekninen visualisointi ja CAD 5
       
             
                 
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät 5
       
             
                 
Mekaniikka ja matematiikka
                                               
Statiikka ja lujuuslaskenta 5  
       
               
               
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 5  
       
               
               
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Luonnontieteet
                                               
Energiatekniikan insinöörikemia 5  
       
               
               
Uusiutuva energia 5  
       
               
               
Energiatekniikan insinöörifysiikka 5  
       
               
               
Prosessidynamiikka ja sähkönsiirto
                                               
Sähköverkot 5  
         
               
           
Virtaustekniikka 5  
         
               
           
Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5  
         
               
           
Instrumentointi ja sähköistys 5  
         
               
           
Voimantuotannon hallinta
                                               
Energiatalous 5    
         
                 
         
Höyrykattilat 5    
         
                 
         
Mittaus- ja säätötekniikka 5    
         
                 
         
Energia ja ympäristö
                                               
Ammattiruotsi 5    
           
                 
     
Energianmuuntoprosessit 5    
           
                 
     
Energiantuotannon ympäristövaikutukset 5    
           
                 
     
Energiantuontanto ja palvelutoiminnat
                                               
Energia-alan johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                   
   
Voimalaitosprosessit 5      
           
                   
   
Voimalaitosten operointi
                                               
Valvomo-operointi ja simulointi 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 30
 
   
   
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
606045302535352520252552517.517.53512.512.52012.512.5252.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Kunnossapito
                                               
Mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kunnossapito 5    
           
                 
     
Ennakoiva kunnossapito 5      
           
                   
   
Tuotannonohjausjärjestelmät 5      
           
                   
   
Automaatiotekniikka
                                               
Automaation suunnittelu 5    
         
                 
         
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5    
         
                 
         
Prosessijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5    
           
                 
     
Energiatehokkuuspalvelut
                                               
Energiakatselmustoiminta 5    
         
                 
         
Sähkö- ja LVI-tekniset mittaukset 5    
         
                 
         
Energiakatselmusprojekti 5    
           
                 
     
Voimalaitos- ja prosessisuunnittelu
                                               
3D-laitossuunnittelu 5    
         
                 
         
Suunnitteluprojekti 5    
           
                 
     
Prosessisuunnittelu 5    
         
                 
         
Uusiutuvan energian tuotanto
                                               
Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta 5    
           
                 
     
Bioenergia 5    
           
                 
     
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5    
           
                 
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
+ Venäjä-opinnot
                                               
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                               
006510000030351000000003017.517.51000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606045302535352520252552517.517.53512.512.52012.512.5252.52.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.