OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > ENERGIATEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Energiatekniikka, monimuotototeutus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Viestintä
                                               
Tietotekniikka 5
     
             
                     
Ammatillinen kasvu 5
     
             
                     
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Motivoituminen energia-alalle
                                               
Johdatus energiatekniikan ilmiöihin 5
     
             
                     
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
     
             
                     
Työturvallisuus 5
       
             
                 
Energiatekniikan perusteet ja englannin kieli
                                               
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5
       
             
                 
Ammattienglanti 5
       
             
                 
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                 
Tekninen visualisointi ja CAD 5
       
             
                 
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät 5
       
             
                 
Mekaniikka ja matematiikka
                                               
Statiikka ja lujuuslaskenta 5  
       
               
               
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 5  
       
               
               
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2 5  
       
               
               
Luonnontieteet
                                               
Energiatekniikan insinöörikemia 5  
       
               
               
Uusiutuva energia 5  
       
               
               
Energiatekniikan insinöörifysiikka 5  
       
               
               
Prosessidynamiikka ja sähkönsiirto
                                               
Sähköverkot 5  
         
               
           
Virtaustekniikka 5  
         
               
           
Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5  
         
               
           
Instrumentointi ja sähköistys 5  
         
               
           
Voimantuotannon hallinta
                                               
Energiatalous 5    
         
                 
         
Höyrykattilat 5    
         
                 
         
Mittaus- ja säätötekniikka 5    
         
                 
         
Energia ja ympäristö
                                               
Ammattiruotsi 5    
           
                 
     
Energianmuuntoprosessit 5    
           
                 
     
Energiantuotannon ympäristövaikutukset 5    
           
                 
     
Energiantuontanto ja palvelutoiminnat
                                               
Energia-alan johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                   
   
Voimalaitosprosessit 5      
           
                   
   
Voimalaitosten operointi
                                               
Valvomo-operointi ja simulointi 5      
           
                   
   
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 30
 
   
   
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
           
                 
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
606045302535352520252552517.517.53512.512.52012.512.5252.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Kunnossapito
                                               
Mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kunnossapito 5    
           
                 
     
Ennakoiva kunnossapito 5      
           
                   
   
Tuotannonohjausjärjestelmät 5      
           
                   
   
Automaatiotekniikka
                                               
Automaation suunnittelu 5    
         
                 
         
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5    
         
                 
         
Prosessijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5    
           
                 
     
Energiatehokkuuspalvelut
                                               
Energiakatselmustoiminta 5    
         
                 
         
Sähkö- ja LVI-tekniset mittaukset 5    
         
                 
         
Energiakatselmusprojekti 5    
           
                 
     
Voimalaitos- ja prosessisuunnittelu
                                               
3D-laitossuunnittelu 5    
         
                 
         
Suunnitteluprojekti 5    
           
                 
     
Prosessisuunnittelu 5    
         
                 
         
Uusiutuvan energian tuotanto
                                               
Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta 5    
           
                 
     
Bioenergia 5    
           
                 
     
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5    
           
                 
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5