OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > ENERGIATEKNIIKKA, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Energiatekniikka, monimuotototeutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                 
Viestintä
                                                 
Tietotekniikka 5
       
             
                   
Ammatillinen kasvu 5
       
             
                   
Viestintätaidot 5
       
             
                   
Motivoituminen energia-alalle
                                                 
Johdatus energiatekniikan ilmiöihin 5
       
             
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
       
             
                   
Työturvallisuus 5
       
             
                   
Energiatekniikan perusteet ja englannin kieli
                                                 
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5  
       
               
                 
Ammattienglanti 5  
       
               
                 
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 1 5  
       
               
                 
Tekninen visualisointi ja CAD 5  
       
               
                 
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät 5  
       
               
                 
Mekaniikka ja matematiikka
                                                 
Statiikka ja lujuuslaskenta 5  
         
               
             
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 5  
         
               
             
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2 5  
         
               
             
Luonnontieteet
                                                 
Energiatekniikan insinöörikemia 5  
         
               
             
Uusiutuva energia 5  
         
               
             
Energiatekniikan insinöörifysiikka 5  
         
               
             
Prosessidynamiikka ja sähkönsiirto
                                                 
Sähköverkot 5    
         
                 
           
Virtaustekniikka 5    
         
                 
           
Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5    
         
                 
           
Instrumentointi ja sähköistys 5    
         
                 
           
Voimantuotannon hallinta
                                                 
Energiatalous 5    
           
                 
       
Höyrykattilat 5    
           
                 
       
Mittaus- ja säätötekniikka 5    
           
                 
       
Energia ja ympäristö
                                                 
Ammattiruotsi 5      
           
                   
     
Energianmuuntoprosessit 5      
           
                   
     
Energiantuotannon ympäristövaikutukset 5      
           
                   
     
Energiantuontanto ja palvelutoiminnat
                                                 
Energia-alan johtaminen ja yrittäjyys 5      
             
                   
 
Voimalaitosprosessit 5      
             
                   
 
Voimalaitosten operointi
                                                 
Valvomo-operointi ja simulointi 5        
             
                     
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30  
   
     
 
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
3065454510303035252025201015153017.517.525101025101010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Kunnossapito
                                                 
Mekaanisten ja sähköisten järjestelmien kunnossapito 5      
           
                   
     
Ennakoiva kunnossapito 5    
           
                 
       
Tuotannonohjausjärjestelmät 5        
             
                     
Automaatiotekniikka
                                                 
Automaation suunnittelu 5      
           
                   
     
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5      
           
                   
     
Prosessijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5    
           
                 
       
Energiatehokkuuspalvelut
                                                 
Energiakatselmustoiminta 5      
           
                   
     
Sähkö- ja LVI-tekniset mittaukset 5      
           
                   
     
Energiakatselmusprojekti 5    
           
                 
       
Voimalaitos- ja prosessisuunnittelu
                                                 
3D-laitossuunnittelu 5      
           
                   
     
Suunnitteluprojekti 5    
           
                 
       
Prosessisuunnittelu 5      
           
                   
     
Uusiutuvan energian tuotanto
                                                 
Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta 5    
           
                 
       
Bioenergia 5      
           
                   
     
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5      
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
+ Digitalisaatio-opinnot
                                                 
+ Hyvinvointiteknologia
                                                 
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                                 
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                                 
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                                 
+ Venäjä-opinnot
                                                 
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0025455000025450500000012.512.545005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3065454510303035252025201015153017.517.525101025101010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.