OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > DEGREE PROGRAMME IN GAME DESIGN > GAME DESIGN, MONIMUOTOTOTEUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Game design, monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                                 
Työelämätaidot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Opinto- ja urasuunnittelu 5
   
 
       
 
             
   
Suomi 1 5
       
             
                     
Suomi 2 5  
       
               
                 
Viestintätaidot 5
       
             
                     
Ammattiruotsi 5  
       
               
                 
Englannin viestintätaidot 5  
       
               
                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
         
Perusopinnot
                                                 
Kompositio ja väri 5
       
             
                     
Non-lineaarinen tarinankerronta ja käsikirjoittaminen 5
       
             
                     
Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
             
                     
Pelisuunnittelun perusteet 5
       
             
                     
Piirustus ja maalaus 5
       
             
                     
Työkalut ja ohjelmistot
                                                 
3D-mallintamisen perusteet 5  
       
               
                 
Graafisen suunnittelun ohjelmat 5  
       
               
                 
Presentaatiotaidot 5  
       
               
                 
Pelien kehitys 5  
       
               
                 
Pelit kontekstissa
                                                 
Pelien analysointi 5    
           
                 
         
Pelien liiketoiminta ja digitaalinen talous 5    
           
                 
         
Taiteen ja muotoilun historia 5    
           
                 
         
Portfolio 5    
           
                 
         
Harjoittelu
                                                 
Perusharjoittelu 5  
         
                 
             
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5        
             
                     
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                     
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5        
             
                     
3640254153635502531153603505025031015
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Esisuunnittelu
                                                 
Hahmojen ja ympäristöjen suunnittelu 5  
         
               
               
Kuvallinen kerronta peleissä 5  
         
               
               
Pelisuunnittelun tutkimus ja luonnostelu 5  
         
               
               
Pelimaailman suunnittelu
                                                 
3D-ympäristön suunnittelu 5  
         
               
               
Konseptitaide ja digitaalinen maalaus 5  
         
               
               
Tasosuunnittelu 5  
         
               
               
Hahmosuunnittelu
                                                 
3D-hahmosuunnittelu 5    
         
                 
           
3D-skulptaus 5    
         
                 
           
2D-animaation perusteet 5    
         
                 
           
Pelituotanto
                                                 
Pelituotanto 5    
         
                 
           
Pelien kehitysalustat 5    
         
                 
           
Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu 5    
         
                 
           
Pelikehitys
                                                 
Peliskriptaus 5      
           
                   
     
Edistynyt 3D 5      
           
                   
     
Animaatio ja liikkeenkaappaus 5      
           
                   
     
Edistynyt peliprojekti
                                                 
Peliprojektin tuotanto 5      
           
                   
     
Raportointi ja akateeminen kirjoittaminen 5      
           
                   
     
Pelimekaniikat ja projektin suunnittelu 5      
           
                   
     
Harjoittelu
                                                 
Syventävä harjoittelu 25      
             
                   
 
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
+ Digitalisaatio-opinnot
                                                 
Data-analyysi 5                                                  
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                  
Tietoturvatietoisuus 5                                                  
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                  
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                  
Web ohjelmointi 5                                                  
Johdatus ohjelmointiin 5                                                  
Tietoturvallisuus 5                                                  
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                  
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                  
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                                 
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Konseptisuunnittelu 5                                                  
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                  
Yrittäjyysvalmennus 10                                                  
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                  
Emma Gaalan someviestintä 7                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                  
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                  
StartUp Passion MOOC 5                                                  
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Innovaatiojohtaminen 5                                                  
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                  
Innoleiri 2                                                  
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                  
Yrityksen perustaminen 3                                                  
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                  
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                  
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                  
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                  
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                  
Ideasta innovaatioon 5                                                  
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                  
StartUp Passion 5                                                  
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                  
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                  
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                  
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                  
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                  
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                  
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                  
+ Venäjä-opinnot
                                                 
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                  
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                  
Russia beyond the headlines 5                                                  
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                  
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                  
Terveysalan venäjä 5                                                  
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                  
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                  
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                  
Russian Business Culture 3                                                  
Asioi venäjäksi 3                                                  
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                  
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Promoottori 5                                                  
Finnish for Beginners 5                                                  
Muotoilijaksi 2                                                  
Taidegrafiikka 5                                                  
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                  
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                  
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                  
Ensiapu 1 1                                                  
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                                  
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                  
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                  
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                  
Saattohoito 5                                                  
LVI-tekniikan perusteet 3