OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS > GERONOMI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomi, monimuoto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Vanhustyön perusteet
                                               
Gerontologinen tietoperusta 10
     
             
                     
Eettisen toiminnan perusteet 5
     
             
                     
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5
     
             
                     
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5  
       
               
               
Ammattiruotsi 5    
         
                 
         
Vanhustyön menetelmien perusteet
                                               
Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5
       
             
                   
Hyvinvointiteknologia ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5
     
           
                   
Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
                                               
Gerontologinen sosiaalityö 5  
       
               
               
Lääkehoidon perusteet ja ikääntyvien lääkehoito 5  
       
               
               
Gerontologinen hoitotyö ja hoitotaidot 5  
       
             
             
Vanhustyön menetelmien soveltaminen
                                               
Muistisairaudet ja ryhmänohjaustaidot 5  
         
               
             
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
               
             
Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5    
         
                 
         
Vanhustyön menetelmien syventäminen
                                               
Liikuntagerontologia ja ikääntyvien liikunta 5  
   
       
 
 
   
Dialogisuus ja yhteistyötaidot 5
 
   
 
 
       
Ikääntymiseen liittyviä erityiskysymyksiä 5    
           
                 
       
Vanhustyön asiantuntijana kehittyminen
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
 
   
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
           
                 
       
Yrityksen perustaminen 3    
           
                 
       
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2    
           
                 
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5
     
             
                     
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5
       
             
                   
Vanhustyön kehittämisprojekti I 5
   
       
 
             
Kotihoito ja liikunta 5  
       
               
               
Omaishoitajuuden tukeminen ja liikunta 5  
         
               
             
Gerontologinen sosiaalipalvelutyö ja liikunta 5  
         
               
             
Muistisairaan hyvinvointi ja liikunta 5    
         
                 
         
Ikääntyneiden laitoshoito ja liikunta 5    
           
                 
       
Vanhustyön kehittämisprojekti II 5    
       
             
 
   
Vanhustyön johtaminen, kehittäminen ja liikunta 10    
         
               
 
   
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
         
               
             
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
   
5658.55114.535212632.5183314.50352102632.501833014.500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Asiakas- ja palveluohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5  
       
               
               
Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus 5    
         
                 
         
Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5    
           
                 
       
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                               
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                                
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                                
Kriisi- ja katastrofityö 5                                                
+ Digitalisaatio-opinnot
                                               
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
+ Hyvinvointiteknologia
                                               
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                               
Ideasta innovaatioon 5                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                               
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                                
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Venäjä 1 5                                                
Venäjä 2 5                                                
Venäjä 3 5                                                
Venäjä 4 5                                                
Venäjää työelämässä 5                                                
Venäjän kielen rakenteet 5                                                
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Espanja 1 5                                                
Espanja 2 5                                                
Espanja 3 5                                                
Espanja 4 5                                                
Espanjaa työelämässä 5                                                
Saksa 1 5                                                
Saksa 2 5                                                
Saksa 3 5                                                
Saksa 4 5                                                
Saksaa työelämässä 5                                                
Saksan kertauskurssi 5                                                
Italia 1 5                                                
Italia 2 5                                                
Ranska 1 5                                                
Ranska 2 5                                                
Ruotsin tehovalmennus 3                                                
Hallintoruotsi 2                                                
Lär dig mera svenska! 5                                                
Suomen alkeet 2                                                
Finnish for Beginners 5                                                
Suomi 1 5                                                
Suomi 2 5                                                
Suomi 3 5                                                
Suomi 4 5                                                
Suomea venäjää puhuville 2                                                
Suomen tehovalmennus 1 1                                                
Suomen tehovalmennus 2 1                                                
Suomen tehovalmennus 3 1