OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Logistiikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot