OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS > DOUBLE DEGREE IN LOGISTICS ENGINEERING
Monimuotototeutukset (AMK)

Double Degree in Logistics Engineering

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
AMMATTIOPINNOT
           
Operations management
           
Operations management 5
 
   
Transportation Management 5
 
   
ITS intelligent transport systems 5
 
   
Business solutions
           
E-liiketoiminta 5
 
   
Logistics project 1 5
 
   
Enterprise Resource Planning 5
 
 
 
Business process management
           
Project management 5
 
 
 
Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
 
 
 
Planning of international supply chains 5
 
 
 
45252025200
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 33 op)
           
Logistics services and marketing
(Valitaan opintoja 20 op)
           
Logistics services 5
 
 
 
International B2B marketing 5
 
   
Supply chain innovations 5
 
   
Logistics project 2 5
 
 
Language skills
(Valitaan opintoja 7 op)
           
Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat 2
 
   
Finnish for Beginners 5
 
   
Finnish for Beginners 5
 
 
 
3217151712.52.5
HARJOITTELU
           
OPINNÄYTETYÖ
           
Opinnäytetyö 15
 
 
 
150150150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7742354232.52.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.