OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Merenkulun insinööri, monimuoto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                     
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                     
Fysiikan ja kemian perusteet 5
   
       
 
           
Tietotekniikka 5
     
         
               
Insinöörimatematiikka 1 5
     
         
               
Merenkulun fysiikka 5  
       
           
         
Meri-insinöörin fysiikka ja kemia 5    
       
             
     
Merenkulun matematiikka 5  
     
           
           
Kieli- ja viestintäopinnot
                                     
Ammatillinen viestintä 5  
     
           
           
Merenkulun englanti 5  
     
           
           
Merenkulun ruotsi 5  
       
           
         
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
                                     
Viestintä 2
     
         
               
Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio 3
   
       
 
           
162950161910500160191005000
AMMATTIOPINNOT
                                     
Hyväksiluetut opinnot 114                                      
Täydentävät ammattiopinnot
                                     
Laivakonetekniikka
                                     
Laivakoneistot 2 3  
     
           
           
Dieselmoottorit 2 3  
     
           
           
Koneistojen huolto 2
     
         
               
Merenkulun ammattienglanti 3  
       
           
         
Sähkö- ja automaatiotekniikka
                                     
Laivasähkötekniikka 4    
       
             
     
Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka 3    
       
           
   
Merimiestaito ja johtaminen
                                     
Hätätilannetoiminta 2 4  
       
           
         
Meri- ja ympäristölainsäädäntö 3  
       
           
         
Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat 3  
     
         
         
Management Level, STCW A-III/2
                                     
Huolto ja kunnossapito
                                     
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3    
       
             
     
Sähködiagnostiikka ja kunnossapito 3    
       
             
     
Teollisuustalous 3  
     
           
           
Aluksen huolto ja kunnossapito 3    
       
             
     
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
                                     
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka  3    
       
           
   
Kylmätekniikka 2  
       
           
         
Laivan putkistot ja kattilatekniikka 2    
       
             
     
Technical writing 2    
         
             
   
Tietokoneavusteinen suunnittelu  3  
     
           
           
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
                                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 4    
         
             
   
Materiaalitekniikka 2    
         
             
   
Voimakonetekniikka 2    
         
             
   
Mekaniikka ja lujuusoppi 2 3    
       
             
     
Laivan apukoneistot 2    
         
             
   
Hydrauliikka ja pneumatiikka  3  
       
           
         
Hätätilannehallinta 3    
         
             
   
Turvallisuusjohtaminen 3    
       
             
     
Aluksen vuotovakavuus 2    
       
             
     
230440213.516.5261802013.516.50261800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                     
Matematiikan ja fysiikan perusteet 5
     
         
               
Voimalaitosprosessit 5    
         
             
   
Höyrykattilat ja turbiinit 5  
       
           
         
Kaukolämmitys 5  
       
           
       
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                     
Promoottori 5                                      
Finnish for Beginners 5                                      
Muotoilijaksi 2                                      
Taidegrafiikka 5                                      
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                      
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                      
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                      
Ensiapu 1 1                                      
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                      
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                      
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                      
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                      
Saattohoito 5                                      
LVI-tekniikan perusteet 3                                      
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                      
Turvallinen lääkehoito 5                                      
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                      
Workshop 5                                      
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                      
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                      
EKG:n tunnistaminen 2                                      
Ympäristöliiketoiminta 5                                      
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                      
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                      
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                      
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                      
Kivunhoito 5                                      
Haavahoito 3                                      
Väkivaltatyö 5                                      
Raskausajan diabetes 3                                      
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                      
Kliiniset taitopajat 5                                      
Tilintarkastus 5                                      
Gerontologinen hoitotyö 5                                      
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                      
Hygieniapassi 2                                      
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                      
Mediakasvatuksen perusteet 5                                      
Logistiikan perusmatematiikka 5                                      
Monialainen simulaatio 1                                      
Työturvallisuuskortti 1                                      
Tulityökortti 1                                      
Liikunta 3, liikkumalla lisää toimintakykyä 2                                      
Liikunta 4, hyvinvointia liikkeellä 2                                      
Liikunta 1 2                                      
Rokotusosaamisen perusteet 2                                      
Matematiikan tehovalmennus 1                                      
Lapin vaellus 5                                      
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                      
Design project 5                                      
Sosiaalialan hoitotyö 5                                      
Ravitsemus potilastyössä 5                                      
Väkivaltatyö II 5                                      
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                      
Ensiapu 1 ja 2 2                                      
Emma Gaalan someviestintä 7                                      
Farmakologia 5                                      
Optiset verkot 5                                      
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                      
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                                      
Ensiapu 2 1                                      
Student Magazine Insider 3                                      
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                                      
Kriminologia 5                                      
2D animaatio 5                                      
Verhoilu 5                                      
Puhdistus 5                                      
Koristemaalaus 5                                      
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5                                      
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5                                      
Sisustussuunnittelu 5                                      
Pintakäsittely 5                                      
CAM -perusteet 5                                      
Ympäristölaskenta 5                                      
Yrityskuvan viestiminen verkossa 5                                      
Intercultural Communication 5                                      
Macroeconomics and International Trade 5                                      
Liikunta 3 2                                      
Liikunta 4 2                                      
Liikunta 2 2                                      
Asennusharjoitukset 5                                      
Ilmastonmuutos 5                                      
Potilasturvallisuus 1                                      
Lääketieteelliset termit 5                                      
Gamification in Digital Marketing 5                                      
Tietotekniikan tehovalmennus 1                                      
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5                                      
Robotic process automation 2                                      
Creative Digital Photography 5                                      
Tietojohtaminen 5                                      
Lääkelaskut 0                                      
Effective workplace writing 5                                      
Sarjakuva 5                                      
Päihteet perheessä ja moniammatilliset lähestymistavat 5                                      
Pain management intensive course 5                                      
Anniskelupassi 2                                      
Pakkaussuunnittelu 5                                      
Brändin suunnittelu 5                                      
Leikkaushoitotyö 5                                      
UiPath Robot 3                                      
Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5                                      
Sexual health and rights 5                                      
Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5                                      
Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2                                      
Johtaminen 5                                      
Forest logistics and industry 5                                      
Logging technology/Simulator 5                                      
Rautatieliikenne 5                                      
Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5                                      
Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5                                      
Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5                                      
Anniskelupassi 2                                      
Skanska Oppiva 5                                      
Public Relations Practises 5                                      
Monikulttuurinen johtaminen 5                                      
Sound design 5                                      
Valmet automaatio -projekti 5                                      
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5                                      
Esimies ja tietoturva 5                                      
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5                                      
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5                                      
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5                                      
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5                                      
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5