Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
OPETUSSUUNNITELMAT > ARKISTO > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUSTEKNIIKKA, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Rakennustekniikka, monimuoto

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT
                               
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                               
Tietotekniikka 5
 
     
                 
Insinöörimatematiikka 1 5
 
     
                 
Fysiikka-kemia 5                                
Insinöörimatematiikka 2 5
 
     
                 
Rakennustekniikan fysiikka ja kemia 5  
   
           
       
Insinöörifysiikka 5
 
     
                 
Kieli- ja viestintäopinnot
                               
Ammatillinen viestintä 5                                
Rakennustekniikan englanti 5
 
     
                 
Rakennustekniikan ruotsi 5
 
     
                 
3053005030000050000
AMMATTIOPINNOT
                               
Talonrakennuksen perusteet
                               
Ammatillinen kasvu
                               
Viestintä 2
 
     
               
Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio 3
 
     
               
Pohjarakentaminen 5  
   
           
       
Rakenteet ja kuormat 5
 
     
                 
Talonrakennus
                               
Rakennussuunnittelu 5
 
     
                 
Rakentamistalous 5
 
     
                 
Rakennusfysiikka 5
 
     
                 
Rakenteiden mekaniikka
                               
Rakennusstatiikka 5
 
     
                 
Lujuusoppi 5
 
     
                 
Betonirakenteet
                               
Liittorakenteet 5  
   
           
       
Betonirakenteiden perusteet ja muuratut rakenteet 5  
   
           
       
Betonirakenteiden jatkokurssi 5  
   
           
       
Rakennetekniikka
                               
Puurakenteet 5  
   
           
       
Teräsrakenteet 5  
   
           
       
Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5  
   
           
       
Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi 5  
   
           
       
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                               
Puurakentaminen - teollinen puurakentaminen
                               
Puurakentamisen tuotteet 5  
   
           
       
Puurakennejärjestelmät 5  
   
           
       
Puurakentamisen projektinhallinta 5  
   
           
       
Talonrakentaminen - rakennustuotanto
                               
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 5                                
Rakennusprojektin johtaminen 5                                
Rakennushankkeen laatu 5                                
Korjausrakentaminen - rakennustekniikka
                               
Puurakennusten korjaaminen 5                                
Korjausrakentamisen projektityö 5                                
Korjaustekniikat ja -menetelmät 5                                
Talotekniikan opinnot/MAMK
                               
Yrittäjyysosaaminen
                               
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
 
     
                 
Liiketoimintasuunnitelma 5
 
     
                 
Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi 5
 
     
                 
Innovaatio-osaaminen
                               
Konseptointi ja tuotteistaminen 5
 
     
                 
Innovaatiojohtaminen 5
 
     
                 
Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi 5
 
     
                 
655565055062.52.5000550000
SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT
                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                               
Matematiikan ja fysiikan perusteet 5
 
     
                 
Rakennustekniikan projektiopinnot 5                                
Englannin valmentava kurssi 5
 
     
                 
Ruotsin valmentava kurssi 5  
   
           
       
Projektiosaaminen 5  
   
           
       
Ideasta innovaatioon 5  
   
           
       
Yrittäjyystie - Esihautomo - Sparrausprosessi 10  
   
           
       
1025100250100000250000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                               
Harjoittelu 60
 
 
       
       
6060600600600000600000
OPINNÄYTETYÖ
                               
Opinnäytetyö
                               
Opinnäytetyön tietoperusta 5  
   
           
       
Raportin luonnosversio 5                                
Loppuraportointi 5                                
0500500000050000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 16514516501450162.52.50001450000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.