OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Monimuotototeutukset (AMK)

Sosiaalialan koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot