OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU > KOULU- JA OPPILAITOSNUORISOTYÖN OSAAJA, 30 OP
Avoin ammattikorkeakoulu

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja, 30 op

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 1
Oppilaitokset toimintaympäristönä
10              
Oppilaitosympäristön lainalaisuudet 2
 
 
 
Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5
 
 
 
Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen 3  
 
   
73733.53.53
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä
20              
Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana 3
 
 
 
Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt 4
 
 
 
Koulunuorisotyön toteuttamismallit 4  
 
   
Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana 5
Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet 4
128128668
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 73733.53.53

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.