OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA > AVOIN AMK, KOTKA, SOSIONOMIOPINNOT, POLKUOPINNOT K2019 VERKOSSA
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin amk, Kotka, sosionomiopinnot, polkuopinnot K2019 verkossa

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
             
Tietoperusta ja työorientaatio
             
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
 
 
 
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
 
 
 
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
 
 
 
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
 
 
 
Ammatillinen vuorovaikutus
             
Ammatillinen kasvu 5
 
 
 
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
 
 
 
Ohjaus ja osallisuus 5  
 
   
Eettinen asiakastyö 5  
 
   
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
             
Varhaiskasvatus 5  
 
   
Erityiskasvatus 5  
 
   
Lastensuojelu 5  
 
   
Perhetyö 5  
 
   
Ohjaus kuntouttavassa työssä
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
             
Mielenterveystyö 5              
Päihde- ja kriminaalityö 5              
Vammaistyö 5              
Seniori- ja vanhustyö 5              
Asiantuntijana vaikuttaminen
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
             
Työyhteisön johtaminen 5              
Sosiaalipalvelujen tuottaminen 5              
Projektityö 5              
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 1 5              
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 5              
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5              
Opinnäytetyön toteutus 5              
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5              
Kieli- ja viestintätaidot
             
Viestintätaidot 5              
Ammattienglanti 5              
Ammattiruotsi 5              
Harjoittelu
             
Ammatillinen vuorovaikutus 10              
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10              
Syventävät ammattikäytännöt 15              
Johtaminen ja kehittäminen 10              
30303030151530
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
             
Sosiaalialan mediaosaaminen
             
Mediakasvatuksen perusteet 5              
Sosiaalialan mediatuotanto 5              
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5              
Asiakkaan kohtaaminen
             
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5              
Väkivallan ehkäisevä työ 5              
Kriisi- ja katastrofityö 5              
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
             
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5              
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5              
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5              
Luontolähtöinen kuntouttava työ
             
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5              
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5              
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5              
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
             
+ Asiakkaan kohtaaminen
             
+ Digitalisaatio-opinnot
             
+ Hyvinvointiteknologia
             
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
             
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
             
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
             
+ Venäjä-opinnot
             
+ Vapaasti valittavat opinnot
             
0000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30303030151530

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomipolkuopinnot verkossa