OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU, POLKUOPISKELIJAT > AVOIN AMK, KOTKA, SOSIONOMIOPINNOT, POLKUOPINNOT K2019 VERKOSSA
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin amk, Kotka, sosionomiopinnot, polkuopinnot K2019 verkossa

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
YDINOSAAMINEN
325            
Tietoperusta ja työorientaatio
           
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
 
   
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
 
   
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
 
   
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
 
   
Ammatillinen vuorovaikutus
           
Ammatillinen kasvu 5
 
   
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
 
   
Ohjaus ja osallisuus 5
 
 
Eettinen asiakastyö 5
 
 
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
           
Varhaiskasvatus 5
 
 
Erityiskasvatus 5
 
 
Lastensuojelu 5
 
 
Perhetyö 5
 
 
Ohjaus kuntouttavassa työssä
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
           
Mielenterveystyö 5            
Päihde- ja kriminaalityö 5            
Vammaistyö 5            
Seniori- ja vanhustyö 5            
Asiantuntijana vaikuttaminen
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
           
Työyhteisön johtaminen 5            
Sosiaalipalvelujen tuottaminen 5            
Projektityö 5            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 1 5            
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 5            
Opinnäytetyö
           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5            
Opinnäytetyön toteutus 5            
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5            
Kieli- ja viestintätaidot
           
Viestintätaidot 5            
Ammattienglanti 5            
Ammattiruotsi 5            
Harjoittelu
           
Ammatillinen vuorovaikutus 10            
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10            
Syventävät ammattikäytännöt 15            
Johtaminen ja kehittäminen 10            
603030301515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
30            
Sosiaalialan mediaosaaminen
           
Mediakasvatuksen perusteet 5            
Sosiaalialan mediatuotanto 5            
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5            
Asiakkaan kohtaaminen
           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5            
Väkivallan ehkäisevä työ 5            
Kriisi- ja katastrofityö 5            
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
           
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5            
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5            
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5            
Luontolähtöinen kuntouttava työ
           
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5            
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5            
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5            
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
           
Asiakkaan kohtaaminen
0            
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5            
Väkivallan ehkäisevä työ 5            
Kriisi- ja katastrofityö 5            
Digitalisaatio-opinnot
0            
Data-analyysi 5            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5            
Tietoturvatietoisuus 5            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5            
Web ohjelmointi 5            
Johdatus ohjelmointiin 5            
Tietoturvallisuus 5            
Digitaaliset työvälineet 1 3            
Digitaaliset työvälineet 2 2            
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3            
Johdatus ohjelmointiin 5            
Hyvinvointiteknologia
0            
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5            
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0            
Konseptisuunnittelu 5            
Yrittäjyysvalmennus 10            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5            
Tunnusluvut ja johtaminen 5            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5            
Emma Gaalan someviestintä 7            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5            
StartUp Passion MOOC 5            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5            
Liiketoimintasuunnitelma 5            
Innovaatiojohtaminen 5            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10            
Innoleiri 2            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3            
Yrityksen perustaminen 3            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5            
Ideasta innovaatioon 5            
Sparraus yrittäjyyteen 10            
StartUp Passion 5            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2            
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3            
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0            
Tutki, kehitä, raportoi 5            
Tulevaisuuden tutkimus 5            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5            
SPSS virtuaaliklinikka 3            
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
0            
Venäjä 1 5            
Venäjä 2 5            
Venäjä 3 5            
Venäjä 4 5            
Venäjää työelämässä 5            
Venäjän kielen rakenteet 5            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5            
Asioi venäjäksi 3            
Espanja 1 5            
Espanja 2 5            
Espanja 3 5            
Espanja 4 5            
Espanjaa työelämässä 5            
Saksa 1 5            
Saksa 2 5            
Saksa 3 5            
Saksa 4 5            
Saksaa työelämässä 5            
Saksan kertauskurssi 5            
Italia 1 5            
Italia 2 5            
Ranska 1 5            
Ranska 2 5            
Ruotsin tehovalmennus 3            
Hallintoruotsi 2            
Lär dig mera svenska! 5            
Suomen alkeet 2            
Finnish for Beginners 5            
Suomi 1 5            
Suomi 2 5            
Suomi 3 5            
Suomi 4 5            
Suomea venäjää puhuville 2            
Suomen tehovalmennus 1 1            
Suomen tehovalmennus 2 1            
Suomen tehovalmennus 3 1            
Suomen tehovalmennus 4 1            
Suomen tehovalmennus 5 1            
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2            
Esiintymistaidon tehovalmennus 3            
Viestintätaidon tehovalmennus 3            
Asiantuntijaviestintä 5            
Englannin tehovalmennus 3            
English preparatory course (instructed in Russian) 3            
Markkinoinnin englanti 5            
Liike-elämän englanti 3            
Effective workplace writing 5            
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2            
Advanced Professional English 5            
Academic writing for master’s thesis 5            
Focus on Finland 5            
Kiina 1 5            
Kiina 2 5            
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2            
Tandem-opinnot suomen kielessä 2            
Tandem-opinnot espanjan kielessä 2            
Tandem-opinnot englannin kielessä 2            
Tandem-opinnot arabian kielessä 2            
Tandem-opinnot bengalin kielessä 2            
Tandem-opinnot hollannin kielessä 2            
Tandem-opinnot italian kielessä 2            
Tandem-opinnot japanin kielessä 2            
Tandem-opinnot kiinan kielessä 2            
Tandem-opinnot kroatian kielessä 2            
Tandem-opinnot latvian kielessä 2            
Tandem-opinnot nepalin kielessä 2            
Tandem-opinnot portugalin kielessä 2            
Tandem-opinnot puolan kielessä 2            
Tandem-opinnot ranskan kielessä 2            
Tandem-opinnot ruotsin kielessä 2            
Tandem-opinnot saksan kielessä 2            
Tandem-opinnot turkin kielessä 2            
Tandem-opinnot unkarin kielessä 2            
Tandem-opinnot venäjän kielessä 2            
Tandem-opinnot vietnamin kielessä 2            
Tandem-opinnot sloveenin kielessä 2            
KiVAKO: Venäjä 1 3            
KiVAKO: Italia 2 3            
Tandem-opinnot korean kielessä 2            
Advanced English for health and social services 5            
Ammattienglanti 5            
Finnish for beginners 5            
Swedish preparotory course (instructed in Russian) 3            
Viestintätaidot 5            
Ammattiruotsi 5            
Professional English vocabulary for health care purposes (instructed in Russian) 3            
KiVAKO: Saksa 7 3            
Käytännön suomea venäjänkielisille 3            
Venäjä 1, 3op 3            
Saksa 4, 3op 3            
Saksa 5, 3op 3            
Venäjä 2, 3op 3            
Venäjä 3, 3op 3            
Venäjä 4, 3op 3            
Venäjä 5, 3op 3            
Venäjä 6, 3op 3            
Venäjä 7, 3op 3            
Venäjä 8, 3op 3            
Espanja 1, 3op 3            
Espanja 2, 3op 3            
Espanja 3, 3op 3            
Espanja 4, 3op 3            
Espanja 5, 3op 3            
Espanja 6, 3op 3            
Espanja 7, 3op 3            
Espanja 8, 3op 3            
Saksa 1, 3op 3            
Saksa 2, 3op 3            
Saksa 3, 3op 3            
Saksa 6, 3op 3            
Saksa 7, 3op 3            
Saksa 8, 3op 3            
Ranska 1, 3op 3            
Ranska 2, 3op 3            
Ranska 3, 3op 3            
Ranska 4, 3op 3            
Italia 1, 3op 3            
Italia 2, 3op 3            
Italia 3, 3op 3            
Italia 4, 3op 3            
Venäjän kieliopin kertaus 3            
Saksan kieliopin kertaus 3            
Johdatus ohjelmointiin 5            
Venäjä 1 ja 2, 6op 6            
Englannin IELTS testin valmennus 3            
Suomi 5 5            
Venäjän kieliopin kertaus 3            
Venäjää venäjänkielisille 3            
Asioi venäjäksi 3            
Opinnäytetyön raportoinnin tuki 1            
Suomi 6 5            
Venäjä-opinnot
0            
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2            
Russian Business Culture 3            
Asioi venäjäksi 3            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5            
Vapaasti valittavat opinnot
0            
Promoottori 5            
Taidegrafiikka 5            
Johdatus talousmatematiikkaan 3            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5            
Lääkehoito sosiaalialalla 3            
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5            
Ympäristöliiketoiminta 5            
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5            
Kivunhoito 5            
Haavahoito 3            
Väkivaltatyö 5            
Raskausajan diabetes 3            
Gerontologinen hoitotyö 5            
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5            
Hygieniapassi 2            
Syrjäytymisen ehkäisy 5            
Logistiikan perusmatematiikka 5            
Liikunta 1 2            
Rokotusosaamisen perusteet 2            
Matematiikan tehovalmennus 1            
Lapin vaellus 5            
Sähköturvallisuustutkinto 1 3            
Design project 5            
Sosiaalialan hoitotyö 5            
Väkivaltatyö II 5            
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5            
Emma Gaalan someviestintä 7            
Farmakologia 5            
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3            
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3            
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2            
Verhoilu 5            
Puhdistus 5            
Koristemaalaus 5            
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5            
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5            
Sisustussuunnittelu 5            
Pintakäsittely 5            
CAM -perusteet 5            
Yrityskuvan viestiminen verkossa 5            
Intercultural Communication 5            
Liikunta 3 2            
Liikunta 4 2            
Liikunta 2 2            
Asennusharjoitukset 5            
Ilmastonmuutos 5            
Lääketieteelliset termit 5            
Tietotekniikan tehovalmennus 1            
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5            
Creative Digital Photography 5            
Tietojohtaminen 5            
Lääkelaskut 0            
Effective workplace writing 5            
Sarjakuva 5            
Pain management intensive course 5            
Anniskelupassi 2            
Brändin suunnittelu 5            
Leikkaushoitotyö 5            
UiPath robot 3            
Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5            
Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5            
Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2            
Johtaminen 5            
Metsälogistiikka ja -teollisuus 5            
Puunkorjuutekniikka 5            
Rautatieliikenne 5            
Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5            
Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5            
Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5            
Skanska Oppiva 5            
Public relations 5            
Monikulttuurinen johtaminen 5            
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5            
Esimies ja tietoturva 5            
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5            
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5            
Yleinen patologia 5            
Koodarikilta 1 5            
Koodarikilta 2 5            
Koodarikilta 3 5            
Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5            
Tekoälytaitaja 5            
Akuutti kipu ja kivunhoito 5            
Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5            
Akuutit haavat - tehokas hoito 5            
Päähine - piste i:n päälle 5            
Psyykkisen valmennuksen perusteet 3            
Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5            
Design-tuote workshop 5            
Tulevaisuuden duuni 2            
Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2            
Liikunta 1, Mikkeli 2            
Liikunta 2, Mikkeli 2            
Liikunta 3, Mikkeli 2            
Liikunta 4, Mikkeli 2            
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä 5            
Uudet teknologiat terveysalalla 5            
Environmental issues affecting our health 5            
3D sculpting with Zbrush 5            
Yrityspeli 5            
Promotor /ambassador 5            
3D-tulostus, laserleikkaus 5            
Design Workshop 5            
Grafis-kaavoitus, jatkokurssi 5            
Muotopuriste 5            
SolidWorks 5            
Tutorointi 5            
Php-ohjelmointi 5            
LVI-tekniikan perusteet 5            
Trakeostomoidun potilaan hoitotyö 5            
Unreal Engine C++ development 3            
Creating network game using Unreal Engine 3            
Using animation editor inside Unreal Engine 3            
LVI-asennukset 2            
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5            
Python programming and data processing 5            
Ohjelmistotestaus 5            
Projektitutkielma 5            
Robotic Process Automation (RPA) 5            
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus 1            
Kiertotalouden ideointiprojekti 5            
Ensiavun perusteet 1            
Ensiavun jatko-opinnot 1            
Metallipintojen konservointi 5            
Luova materiaalipaja 10            
Järjestöt osana hyvinvointiyhteiskuntaa 5            
Sosiaalialan pelikurssi 5            
Venäjän verkkokauppa 3            
KIDE - kiertotalous muotoilussa 5            
Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2            
Kliinisen ydinosaamisen arviointi 0            
Naamiokurssi 2            
Insinöörin matematiikka 3 5            
Palliatiivinen hoito ja saattohoito 5            
Substance Painter 5            
Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5            
Global sourcing 5            
Data-analytiikan ohjelmointi 5            
Digitaalinen mallipaja 5            
Green wood 5            
Lasertyöstö 3            
Leikkaushoitotyö 5            
Opiskelijan hyvinvointitaidot opiskelukykyä edistämässä 2            
SEPSIS potilas ensihoidon asiakkaana 5            
Korsetti –muotiasuste 5            
Emma Gaala design 5            
Race4Scale project – Future Professions in Finland – Workshop 4            
Tourism Loves New Idea and Innovation Competition - Ideation phase 2            
Tourism Loves New Idea and Innovation Competition - Development phase 2            
Tourism Loves New Idea and Innovation Competition- Benchmarking matka 1            
Seminaari data-analytiikan työkaluista 5            
Intoksikaatiopotilaan hoitotyö 5            
Xamk Game Studios 15            
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3            
Insinöörin matematiikka 3 5            
Insinöörin matematiikka 4 5            
Leikki ja leikillisyys varhaiskasvatuksessa 5            
Lohkoketju- ja alustatalous - kesän intensiivinen minikurssi 3            
Iot yritystoiminnassa – kesän intensiivinen minikurssi 3            
Infektioiden torjunta 5            
AWS Cloud Foundations 5            
Nuoren mielen ensiapu -koulutus 2            
Kansansairauksien ehkäisy ja hoito 5            
Akuutti hengitysvajaus hoitotyössä – tunnistaminen ja hoito 3            
Minä tulevaisuuden työelämässä 2            
Rakenteellinen sosiaalityö 5            
Kipu ja sen lääkkeetön hoito 5            
Globaali etiikka 5            
Fasilitointi palvelumuotoilijan työssä 2            
Liike-elämän etiikka ja yritysvastuu 5            
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja johtaminen 5            
Paikallinen vaikuttaminen ja johtaminen 5            
Opiskelijayhteisön edustaminen ja kehittäminen 5            
JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 5            
Johdatus JavaScript-ohjelmointiin 3            
CNC-perusteet puumateriaaleille 5            
Väri- ja kuosisuunnittelu 5