OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU, POLKUOPISKELIJAT > AVOIN AMK, KOTKA, SOSIONOMIOPINNOT, POLKUOPINNOT K2019 VERKOSSA
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin amk, Kotka, sosionomiopinnot, polkuopinnot K2019 verkossa

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
YDINOSAAMINEN
           
Tietoperusta ja työorientaatio
           
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
 
   
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
 
   
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
 
   
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
 
   
Ammatillinen vuorovaikutus
           
Ammatillinen kasvu 5
 
   
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
 
   
Ohjaus ja osallisuus 5
 
 
Eettinen asiakastyö 5
 
 
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
           
Varhaiskasvatus 5
 
 
Erityiskasvatus 5
 
 
Lastensuojelu 5
 
 
Perhetyö 5
 
 
Ohjaus kuntouttavassa työssä
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
           
Mielenterveystyö 5            
Päihde- ja kriminaalityö 5            
Vammaistyö 5            
Seniori- ja vanhustyö 5            
Asiantuntijana vaikuttaminen
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
           
Työyhteisön johtaminen 5            
Sosiaalipalvelujen tuottaminen 5            
Projektityö 5            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 1 5            
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 5            
Opinnäytetyö
           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5            
Opinnäytetyön toteutus 5            
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5            
Kieli- ja viestintätaidot
           
Viestintätaidot 5            
Ammattienglanti 5            
Ammattiruotsi 5            
Harjoittelu
           
Ammatillinen vuorovaikutus 10            
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10            
Syventävät ammattikäytännöt 15            
Johtaminen ja kehittäminen 10            
603030301515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
           
Sosiaalialan mediaosaaminen
           
Mediakasvatuksen perusteet 5            
Sosiaalialan mediatuotanto 5            
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5            
Asiakkaan kohtaaminen
           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5            
Väkivallan ehkäisevä työ 5            
Kriisi- ja katastrofityö 5            
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
           
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5            
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5            
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5            
Luontolähtöinen kuntouttava työ
           
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5            
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5            
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5            
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
           
+ Asiakkaan kohtaaminen
           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5            
Väkivallan ehkäisevä työ 5            
Kriisi- ja katastrofityö 5            
+ Digitalisaatio-opinnot
           
Data-analyysi 5            
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5            
Tietoturvatietoisuus 5            
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5            
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5            
Web ohjelmointi 5            
Johdatus ohjelmointiin 5            
Tietoturvallisuus 5            
Digitaaliset työvälineet 1 3            
Digitaaliset työvälineet 2 2            
+ Hyvinvointiteknologia
           
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5            
Hyvinvointiteknologian työkalut 5            
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5            
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
           
Ideasta innovaatioon 5            
Konseptisuunnittelu 5            
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5            
Yrittäjyysvalmennus 10            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5            
Tunnusluvut ja johtaminen 5            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5            
Emma Gaalan someviestintä 7            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5            
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5            
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5            
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5            
StartUp Passion MOOC 5            
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5            
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5            
Liiketoimintasuunnitelma 5            
Innovaatiojohtaminen 5            
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10            
Innoleiri 2            
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3            
Yrityksen perustaminen 3            
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2            
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5            
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2            
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5            
Konseptointi ja tuotteistaminen 5            
Ideasta innovaatioon 5            
Sparraus yrittäjyyteen 10            
StartUp Passion 5            
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5            
Aineettomat oikeudet (IPR) 2            
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3            
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
           
Tutkimus- ja kehittämistyö 5            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3            
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3            
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3            
Tutki, kehitä, raportoi 5            
Tulevaisuuden tutkimus 5            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5            
SPSS virtuaaliklinikka 3            
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
           
Venäjä 1 5            
Venäjä 2 5            
Venäjä 3 5            
Venäjä 4 5            
Venäjää työelämässä 5            
Venäjän kielen rakenteet 5            
Venäjän intensiiviviikko Pietarissa 5            
Asioi venäjäksi 3            
Espanja 1 5            
Espanja 2 5            
Espanja 3 5            
Espanja 4 5            
Espanjaa työelämässä 5            
Saksa 1 5            
Saksa 2 5            
Saksa 3 5            
Saksa 4 5            
Saksaa työelämässä 5            
Saksan kertauskurssi 5            
Italia 1 5            
Italia 2 5            
Ranska 1 5            
Ranska 2 5            
Ruotsin tehovalmennus 3            
Hallintoruotsi 2            
Lär dig mera svenska! 5            
Suomen alkeet 2            
Finnish for Beginners 5            
Suomi 1 5            
Suomi 2 5            
Suomi 3 5            
Suomi 4 5            
Suomea venäjää puhuville 2            
Suomen tehovalmennus 1 1            
Suomen tehovalmennus 2 1            
Suomen tehovalmennus 3 1            
Suomen tehovalmennus 4 1            
Suomen tehovalmennus 5 1            
Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2            
Esiintymistaidon tehovalmennus 3            
Viestintätaidon tehovalmennus 3            
Asiantuntijaviestintä 5            
Englannin tehovalmennus 3            
English preparatory course (instructed in Russian) 3            
Markkinoinnin englanti 5            
Liike-elämän englanti 3            
Effective workplace writing 5            
English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2            
Advanced Professional english 5            
Academic writing for master’s thesis 5            
Focus on Finland 5            
Kiina 1 5            
Kiina 2 5            
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 2            
Tandem-opinnot suomen kielessä 2            
Tandem-opinnot espanjan kielessä 2            
Tandem-opinnot englannin kielessä 2            
Tandem-opinnot arabian kielessä 2            
Tandem-opinnot bengalin kielessä 2            
Tandem-opinnot hollannin kielessä 2            
Tandem-opinnot italian kielessä 2            
Tandem-opinnot japanin kielessä 2            
Tandem-opinnot kiinan kielessä 2            
Tandem-opinnot kroatian kielessä 2            
Tandem-opinnot latvian kielessä 2            
Tandem-opinnot nepalin kielessä 2            
Tandem-opinnot portugalin kielessä 2            
Tandem-opinnot puolan kielessä 2            
Tandem-opinnot ranskan kielessä 2            
Tandem-opinnot ruotsin kielessä 2            
Tandem-opinnot saksan kielessä 2            
Tandem-opinnot turkin kielessä 2            
Tandem-opinnot unkarin kielessä 2            
Tandem-opinnot venäjän kielessä 2            
Tandem-opinnot vietnamin kielessä 2            
Tandem-opinnot sloveenin kielessä 2            
KiVAKO: Venäjä 1 3            
KiVAKO: Italia 2 3            
Tandem-opinnot korean kielessä 2            
Advanced English for health and social services 5            
Ammattienglanti 5            
Finnish for beginners 5            
Swedish preparotory course (instructed in Russian) 3            
Viestintätaidot 5            
Ammattiruotsi 5            
Professional English vocabulary for health care purposes (instructed in Russian) 3            
KiVAKO: Saksa 7 3            
Käytännön suomea venäjänkielisille 3            
KN Venäjä 1 3            
KN Saksa 4 3            
KN Saksa 5 3            
KN Venäjä 2 3            
KN Venäjä 3 3            
KN Venäjä 4 3            
KN Venäjä 5 3            
KN Venäjä 6 3            
KN Venäjä 7 3            
KN Venäjä 8 3            
KN Espanja 1 3            
KN Espanja 2 3            
KN Espanja 3 3            
KN Espanja 4 3            
KN Espanja 5 3            
KN Espanja 6 3            
KN Espanja 7 3            
KN Espanja 8 3            
KN Saksa 1 3            
KN Saksa 2 3            
KN Saksa 3 3            
KN Saksa 4 3            
KN Saksa 5 3            
KN Saksa 6 3            
KN Saksa 7 3            
KN Saksa 8 3            
KN Ranska 1 3            
KN Ranska 2 3            
KN Ranska 3 3            
KN Ranska 4 3            
KN Italia 1 3            
KN Italia 2 3            
KN Italia 3 3            
KN Italia 4 3            
Venäjän kieliopin kertaus 3            
Saksan kieliopin kertaus 3            
Johdatus ohjelmointiin 5            
+ Venäjä-opinnot
           
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5            
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5            
Russia beyond the headlines 5            
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5            
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5            
Terveysalan venäjä 5            
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5            
Oma ala tutuksi Pietarissa 5            
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2            
Russian Business Culture 3            
Asioi venäjäksi 3            
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5            
+ Vapaasti valittavat opinnot
           
Promoottori 5            
Finnish for Beginners 5            
Muotoilijaksi 2            
Taidegrafiikka 5            
Johdatus talousmatematiikkaan 3            
Kirjanpidon erityiskysymykset 5            
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5            
Ensiapu 1 1            
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5            
Entrepreneurship and small business marketing 5            
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5            
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3            
Tutkimus- ja kehittämistyö 5            
LVI-tekniikan perusteet 3            
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5            
Turvallinen lääkehoito 5            
Lääkehoito sosiaalialalla 3            
Workshop 5            
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2            
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5            
EKG:n tunnistaminen 2            
Ympäristöliiketoiminta 5            
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5            
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5            
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1            
Johdatus talousmatematiikkaan 3            
Kivunhoito 5            
Haavahoito 3            
Väkivaltatyö 5            
Raskausajan diabetes 3            
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5            
Kliiniset taitopajat 5            
Tilintarkastus 5            
Gerontologinen hoitotyö 5            
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5            
Hygieniapassi 2            
Syrjäytymisen ehkäisy 5            
Mediakasvatuksen perusteet 5            
Logistiikan perusmatematiikka 5            
Monialainen simulaatio 1            
Työturvallisuuskortti 1            
Tulityökortti 1            
Liikunta 3, liikkumalla lisää toimintakykyä 2            
Liikunta 4, hyvinvointia liikkeellä 2            
Liikunta 1 2            
Rokotusosaamisen perusteet 2            
Matematiikan tehovalmennus 1            
Lapin vaellus 5            
Sähköturvallisuustutkinto 1 3            
Design project 5            
Sosiaalialan hoitotyö 5            
Ravitsemus potilastyössä 5            
Väkivaltatyö II 5            
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5            
Ensiapu 1 ja 2 2            
Emma Gaalan someviestintä 7            
Farmakologia 5            
Optiset verkot 5            
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3            
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3            
Ensiapu 2 1            
Student Magazine Insider 3            
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2            
Kriminologia 5            
2D animaatio 5            
Verhoilu 5            
Puhdistus 5            
Koristemaalaus 5            
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5            
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5            
Sisustussuunnittelu 5            
Pintakäsittely 5            
CAM -perusteet 5            
Ympäristölaskenta 5            
Yrityskuvan viestiminen verkossa 5            
Intercultural Communication 5            
Macroeconomics and International Trade 5            
Liikunta 3 2            
Liikunta 4 2            
Liikunta 2 2            
Asennusharjoitukset 5            
Ilmastonmuutos 5            
Potilasturvallisuus 1            
Lääketieteelliset termit 5            
Gamification in digital marketing 5            
Tietotekniikan tehovalmennus 1            
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5            
Robotic process automation 2            
Creative Digital Photography 5            
Tietojohtaminen 5            
Lääkelaskut 0            
Effective workplace writing 5            
Sarjakuva 5            
Päihteet perheessä ja moniammatilliset lähestymistavat 5            
Pain management intensive course 5            
Anniskelupassi 2            
Pakkaussuunnittelu 5            
Brändin suunnittelu 5            
Leikkaushoitotyö 5            
UiPath robot 3            
Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5            
Sexual health and rights 5            
Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5            
Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2            
Johtaminen 5            
Metsälogistiikka ja -teollisuus 5            
Puunkorjuutekniikka 5            
Rautatieliikenne 5            
Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5            
Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5            
Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5            
Anniskelupassi 2            
Skanska Oppiva 5            
Public relations 5            
Monikulttuurinen johtaminen 5            
Sound design 5            
Valmet automaatio -projekti 5            
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5            
Esimies ja tietoturva 5            
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5            
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5            
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5            
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5            
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5            
Päihteet perheessä ja moniammatilliset lähestymistavat 5            
Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa 5            
Hyvinvointia musiikin keinoin 3            
Yleinen patologia 5            
Koodarikilta 1 5            
Koodarikilta 2 5            
Koodarikilta 3 5            
Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5            
Työelämäprojekti 15            
Tekoälytaitaja 5            
Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä 5            
Akuutti kipu ja kivunhoito 5            
Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5            
Akuutit haavat - tehokas hoito 5            
Päähine - piste i:n päälle 5            
Psyykkisen valmennuksen perusteet 3            
Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5            
Potilasturvallisuus 1            
Venäläisten ja suomalaisten tavat toimia liike-elämässä 2            
Design-tuote workshop 5            
Brand ambassador project 5            
Tulevaisuuden duuni 2            
Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2            
Liikunta 1, Mikkeli 2            
Liikunta 2, Mikkeli 2            
Liikunta 3, Mikkeli 2            
Liikunta 4, Mikkeli 2            
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä 5            
Uudet teknologiat terveysalalla 5            
Co-creation project 5            
Oma osaaminen euroiksi 5            
Hackathon 5            
Environmental issues affecting our health 5            
Financial investments and instruments 2            
3D sculpting with Zbrush 5            
Yrityspeli 5            
Promotor /ambassador 5            
3D-tulostus, laserleikkaus 5            
Design Workshop 5            
Grafis-kaavoitus, jatkokurssi 5            
Muotopuriste 5            
SolidWorks 5            
Tutorointi 5            
EU-opinnot Brysselissä 5            
Php-ohjelmointi 5            
LVI-tekniikan perusteet 5            
Trakeostomoidun potilaan hoitotyö 5            
Unreal Engine: Basics of Blueprint Visual Scripting 3            
Unreal Engine C++ development 3            
Creating network game using Unreal Engine 3            
Using animation editor inside Unreal Engine 3            
LVI-asennukset 2            
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5            
Python programming and data processing 5            
Ohjelmistotestaus 5            
Projektitutkielma