OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU, POLKUOPISKELIJAT > AVOIN AMK, KOTKA, SOSIONOMIOPINNOT, POLKUOPINNOT K2019 VERKOSSA
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin amk, Kotka, sosionomiopinnot, polkuopinnot K2019 verkossa

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
YDINOSAAMINEN
           
Tietoperusta ja työorientaatio
           
Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
 
   
Hyvinvointi ja sen haasteet 5
 
   
Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
 
   
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
 
   
Ammatillinen vuorovaikutus
           
Ammatillinen kasvu 5
 
   
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
 
   
Ohjaus ja osallisuus 5
 
 
Eettinen asiakastyö 5
 
 
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä
           
Varhaiskasvatus 5
 
 
Erityiskasvatus 5
 
 
Lastensuojelu 5
 
 
Perhetyö 5
 
 
Ohjaus kuntouttavassa työssä
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
           
Mielenterveystyö 5            
Päihde- ja kriminaalityö 5            
Vammaistyö 5            
Seniori- ja vanhustyö 5            
Asiantuntijana vaikuttaminen
(Suoritetaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana.)
           
Työyhteisön johtaminen 5            
Sosiaalipalvelujen tuottaminen 5            
Projektityö 5            
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 1 5            
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2 5            
Opinnäytetyö
           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5            
Opinnäytetyön toteutus 5            
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5            
Kieli- ja viestintätaidot
           
Viestintätaidot 5            
Ammattienglanti 5            
Ammattiruotsi 5            
Harjoittelu
           
Ammatillinen vuorovaikutus 10            
Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10            
Syventävät ammattikäytännöt 15            
Johtaminen ja kehittäminen 10            
603030301515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
           
Sosiaalialan mediaosaaminen
           
Mediakasvatuksen perusteet 5            
Sosiaalialan mediatuotanto 5            
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5            
Asiakkaan kohtaaminen
           
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5            
Väkivallan ehkäisevä työ 5            
Kriisi- ja katastrofityö 5            
Lapsi- ja perhelähtöinen työ
           
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5            
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5            
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5            
Luontolähtöinen kuntouttava työ
           
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5            
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5            
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5            
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
           
+ Asiakkaan kohtaaminen
           
+ Digitalisaatio-opinnot
           
+ Hyvinvointiteknologia
           
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
           
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
           
+ Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot
           
+ Venäjä-opinnot
           
+ Vapaasti valittavat opinnot
           
000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 603030301515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomipolkuopinnot verkossa