OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS > AVOIN AMK, KOUVOLA, YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) POLKUOPINNOT
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, Kouvola, yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3
Viestintätaidot 5
 
   
     
Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
 
   
     
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
 
   
     
Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
 
   
     
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5  
 
     
   
Ympäristö- ja luontokasvatus 5  
 
     
   
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5  
 
     
   
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5  
 
     
   
Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5  
   
     
 
Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5  
   
     
 
Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5  
   
     
 
Ammattienglanti 5  
   
     
 
2030202010101020100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2030202010101020100

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.