OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS > AVOIN AMK, KOUVOLA, YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) POLKUOPINNOT
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, Kouvola, yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3
Viestintätaidot 5
 
   
     
Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5
 
   
     
Liikuntakasvatus 5
 
   
     
Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
 
   
     
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5  
 
     
   
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5  
 
     
   
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5  
 
     
   
Ammattienglanti 5  
 
     
   
Nuorisokulttuurit 5  
   
     
Ympäristö- ja luontokasvatus 5  
   
     
Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5  
   
     
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5  
   
     
20402020201010201010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20402020201010201010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.