OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK, KOUVOLA, YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) POLKUOPINNOT
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, Kouvola, yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5
 
   
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
 
   
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5
 
   
Viestintätaidot 5
 
   
Liikuntakasvatus 5
 
   
Ammattienglanti 5
 
 
Nuorisokulttuurit 5
 
 
Ympäristö- ja luontokasvatus 5
 
 
Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5
 
 
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5
 
 
5025252512.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5025252512.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.