OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > AVOIN AMK, LIIKETALOUDEN MINIPOLKU 2018-2019
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, liiketalouden minipolku 2018-2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet
Hae nimellä: op
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
Yrityksen talous 5
Ideasta innovaatioon 5
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
Kansantalous 5
Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5
Toimitusketjun hallinta 5
Kauppaoikeus 5
Kansainvälinen liiketoiminta 5
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kevät 2018
• Yritystoiminta ja yrittäjyys
AV00DF29
• Asiakaslähtöinen markkinointi
AV00DF30
• Yrityksen talous
AV00DF31
• Ideasta innovaatioon
AV00DF32


Syksy 2018
• Talous- ja rahoitusmatematiikka Topi Hurtig
AV00DF33
• Kansantalous Anna-Liisa Immonen
AV00DF34
• Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu NN
AV00DF35
• Toimitusketjun hallinta Eila Jussila
AV00DF36

Kevät 2019
• Kauppaoikeus
AV00DF37
• Kansainvälinen liiketoiminta
AV00DF38
• Kannattavuus ja talouden suunnittelu
AV00DF39
• Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus
AV00DF40