OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU > AVOIN AMK, LIIKETALOUDEN MINIPOLKU 2020-2021
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, liiketalouden minipolku 2020-2021

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
 
   
     
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
 
   
     
Yrityksen talous 5
 
   
     
Ideasta innovaatioon 5
 
   
     
Kansantalous 5  
 
     
   
Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5  
 
     
   
Toimitusketjun hallinta 5  
 
     
   
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5  
 
     
   
Kauppaoikeus 5  
   
     
 
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
   
     
 
Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5  
   
     
 
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5  
   
     
 
2030202010101020100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2030202010101020100

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Avoimen AMK:n erillisryhmä, tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot.