OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU, POLKUOPISKELIJAT > AVOIN AMK, MIKKELI, SAIRAANHOITAJA (AMK), ERILLISPOLKU VERKOSSA
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, Mikkeli, Sairaanhoitaja (AMK), erillispolku verkossa

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
Opinto- ja urasuunnittelu 3            
Tiedonhallinta 5            
Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5            
Kliinisen hoitotyön perusteet 5            
Terveyden edistämisen perusteet 5            
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5            
Sisätautien hoitotyö 5            
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö 5            
Viestintätaidot 5            
Ammattienglanti 5            
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5            
Vapaasti valittavat opinnot 7            
000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.