OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS > AVOIN AMK, TERVEYDENHOITAJA (AMK), MUUNTO
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK, Terveydenhoitaja (AMK), muunto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3
Ammatillinen kasvu 2                    
Kansansairauksien ehkäisy ja hoito 5                    
Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5                    
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5                    
Työterveyshuolto ja ikääntyneiden terveydenhoitajatyö 5                    
Lapsen ja nuoren motorisen kehityksen tukeminen ja liikunta 5                    
Terveydenhoitaja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä 5                    
Harjoittelu työterveyshuollossa 5                    
Harjoittelu kouluterveydenhuollossa 5                    
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitaja (AMK) opintoja terveysalan tutkinnon suorittaneille