OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS > AVOIMEN AMK:N KOULUTUKSET; POLKUOPISKELIJARYHMÄ
Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen AMK:n koulutukset; polkuopiskelijaryhmä

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3
Viestintätaidot 5
 
   
     
Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen 5
 
   
     
Luovat menetelmät 5
 
   
     
Ryhmädynamiikka ja ryhmien ohjaaminen 5
 
   
     
Nuorten kasvuympäristöt 5
 
   
     
Nuorisotyön ja kansalaistoiminnan rakenteet 5  
 
     
   
Sosiaalipedagogiikka kasvatuksellisena viitekehyksenä 5  
 
     
   
Liikuntakasvatus 5  
 
     
   
Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt 5  
   
     
 
Erityispedagogiikka nuorisotyössä 5  
   
     
 
Yksilöohjaus 5  
   
     
 
Kulttuurien kohtaaminen 5  
   
     
 
252525151012.512.515100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 252525151012.512.515100

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.