OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU > RAUTATIETEKNOLOGIAN OSAAJA
Avoin ammattikorkeakoulu

Rautatieteknologian osaaja

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
Ratatekninen toimintaympäristö 10
 
   
     
Turvalaitteet 10
   
   
 
Turva-automaatio ja turvalogiikat 10  
   
     
2010101010105510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2010101010105510

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rautatieknologian osaaja 30 op koulutus, toteutus lähi- sekä verkko-opintoina. Koostuu kolmesta moduulista, á 10 op.

1. Ratatekninen toimintaympäristö 10 op
- Rataympäristö
- Rata ja radan tekniset järjestelmät
- Liikennöinti ja liikenteenohjaus

2. Liikennöinti ja liikenteenohjaus, 10 op
- Rautatieturvallisuus
- Radan turvalaitteet
- Junakulun valvonta (JKV, ERTMS)

3. Turva-automaatio ja turvalogiikat 10 op
- Toiminnallinen turvallisuus
- Turva-automaatio ja turvalogiikat
- Ohjelmointi