OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU > YRITÄ JA JOHDA -OSAAJA
Avoin ammattikorkeakoulu

Yritä ja johda -osaaja

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
Yritä ja johda -osaaja
30                  
Yrittäjän mielen maailma ja mahdollisuuksien avaruus 5
 
   
     
Liiketoimintamalli, arvon tuottaminen ja ansaintalogiikka 5
   
   
 
Digimarkkinointi 5
   
   
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa 5
   
   
 
Yrittäjän supervoimat ja verkostot 5  
   
     
Johtaminen 5  
   
     
20105151057.57.510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20105151057.57.510

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yritä ja johda -osaajakoulutus jakaantuu neljään osa-alueeseen seuraavasti:

1) Yrittäjyyden kasvupolku 15 op, teemat 1, 2 ja 3
2) Digimarkkinointi, 5 op
3) Markkinointi sosiaalisessa mediassa, 5 op
4) Johtaminen, 5 op