OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMIS- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSET > KASVA JA KEHITY ESIMIEHENÄ - AVAIMIA HYVÄÄN ESIMIESTYÖHÖN > KASVA JA KEHITY ESIMIEHENÄ - AVAIMIA HYVÄÄN ESIMIESTYÖHÖN!
Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset

Kasva ja kehity esimiehenä - avaimia hyvään esimiestyöhön!

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet
Hae nimellä: op
Esimiestyöskentely ja johtaminen 0
Toiminnan ja talouden johtaminen 0
Henkilöstötuottavuus, työelämän laatu 0
Toiminnan kehittäminen, henkilöstön mukaanotto ja sitouttaminen 0
Ihmisten johtaminen 0
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 0
Esimiehen vastuut, velvollisuudet, oikeudet ja mahdollisuudet (työlainsäädäntö 0
Työkykyjohtaminen (työsuojelu, työhyvinvointi, työkyky) 0
Digitalisaatio 0
Tiedolla johtaminen - voiko mutu-tiedolla johtaa 0
Minä esimiehenä 0
Markkinointi ja asiakkuudet 0
Viestintä ja vuorovaikutus 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yhteishankintakoulutus