Siirry suoraan sisältöön

Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: FJ00DK73-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Jalkaterapeuttikoulutus
  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Pia Kraft-Oksala
  • Anna Reinikainen

Vastuuopettaja

Pia Kraft-Oksala

Ryhmät

  • JTSA19SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi sosiaali-ja terveydenhuollon rakenteisiin ja organisaatioiden ohjausjärjestelmiin sekä nykytilaan ja tulevaisuuden haasteisiin.
Osaat sosiaali-ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisen perusperiaatteet.
Ymmärrät, miten johdetaan oman alasi tiimejä ja kehittämistyöryhmiä.
Osaat edistää ja kehittää laatua sekä potilasturvallisuutta sosiaali-ja terveysalalla.
Osaat kuvata työsuojelun ja työhyvinvoinnin merkityksen sosiaali- ja terveysalan johtamisen näkökulmasta.
Osoitat perehtyneisyytesi yritystoiminnan perusteisiin sosiaali- ja terveysalalla.
Ymmärrät yritystoiminnan lähtökohdat ja omaat valmiudet perustaa terveysalan yrityksen.

Sisältö

Miten ohjaukseen ja rakenteisiin liittyvät tekijät vaikuttavat sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen?
Miten sosiaali-ja terveydenhuollon organisaatioita johdetaan?
Miten tiimejä ja kehittämistyöryhmiä johdetaan?
Mitä on laatu ja potilasturvallisuus ja miten kehität niitä terveysalan johtamisen näkökulmasta.
Mitä ovat työsuojelu ja työhyvinvointi ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin sosiaali-ja terveysalan johtamisen näkökulmasta?
Mitä mahdollisuuksia yrittäjyys antaa?
Mitkä ovat yritystoiminnan perusasiat sosiaali- ja terveysalalla?
Miten laadit liiketoimintasuunnitelman?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan verkkotehtävien yhteydessä Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja verkkotentin.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna verkossa ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritat opintojakson opinnoissa edellä olevan ryhmän mukana.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna verkossa ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Johtaminen 3op 17.1 - 31.3.2022
Yrittäjyys 2op 28.2 - 30.4.2022

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Johtaminen 3op

Yrittäjyys 2op:
Verkkotehtävä 1: Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet 0,5op (arviointi K5 - T1 / hylätty)
Verkkotehtävä 2: Liiketoimintasuunnitelma 1,5op (arviointi K5 - T1 / hylätty)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu kokonaan (5op) verkossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suorittamista. Osa oppimistehtävistä arvioidaan hyväksytty / täydennettävä ja osa tehtävistä ja tentti arvioidaan asteikolla T1 - K5.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu johtaminen 3op ja yrittäjyys 2op painotetun keskiarvon mukaan.

Esitietovaatimukset

I-IV lukukauden opintojen osaamistavoitteiden mukainen osaaminen.