Siirry suoraan sisältöön

Tuotantoprojektit (10 op)

Toteutuksen tunnus: MP00AB69-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 21.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Muodin ja puvustuksen koulutus

Opettaja

  • Esko Ahola
  • Leena Muotio
  • Seija Kiuru-Lavaste

Vastuuopettaja

Esko Ahola

Ryhmät

  • MPKV19KP
    Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

• Sovellat luovasti ja kriittisesti tietotaitojasi valitussa muotoiluprosessissa ja saat valmiuksia tuottaa erilaisia vaatetus- ja/tai pukusuunnitteluun, muotistailaukseen sekä tapahtumien suunnitteluun ja stailaukseen liittyviä suunnittelupalveluja ja niihin liittyviä toteutuksia.
• Ennakoit erilaisia tilanteita etukäteen projektin tutkimussuunnitelmassa.
• Asetat tavoitteet, tutkimuskysymyksen ja toimintakenttä/viitekehyksen hankkeellesi.
• Valitset sopivan tutkimusmenetelmän projektillesi.
• Analysoit kuinka valittuja menetelmiä sovelletaan tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi ja laadit raportin lähdeviitteineen.
• Laadit lähdeluettelon kriittisesti.
• Laadit aikataulun hankkeelle.
• Opit toimimaan itsenäisesti tiimeissä työelämän edustajien kanssa.
• Osaat hoitaa oman vastuualueesi aikataulussa.
• Harjaannut suunnitteluprojektien toteuttamiseen itsenäisesti.

Sisältö

• Miten laadit valitusta muotoiluprosessista projektisuunnitelman, aikataulun, projektiraportin ja vaadittavat dokumentit?
• Miten laadit raportin ongelman asettelusta, tiedonkeruusta, päätelmistä, kehitysprosessista ja projektin tuloksista?
• Miten toteutat erilaisia, omaan opiskelualaasi liittyviä projekteja asiakkaille: eri alojen yritykset, yhteisöt ja tapahtumaorganisaatiot?
• Voit koostaa jakson yksilöllisesti yhdestä laajasta (10 op) tai parista pienemmästä kokonaisuudesta. Eri projekteissa voi olla mukana vaihteleva määrä opiskelijoita: toteutus yksin, parityöskentelynä tai koko ryhmän yhteisenä projektina.
• Projektien sisällöt ja painotukset vaihtuvat toimeksiannoista johtuen vuosittain.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään, että
- suurin osa ydinosaamisen ja ammatillisen alueen moduuleista ovat suoritettuina.
- Tutki, kehitä, raportoi -opintojakso tai vastaavat tutkimusmenetelmien perustiedot.