Siirry suoraan sisältöön

Mikrobiologia ja epidemiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: NA00DH52-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Naprapaattikoulutus

Opettaja

 • Marja Turkki
 • Taina Lehtonen

Vastuuopettaja

Marja Turkki

Ryhmät

 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 29.08.2022 09:00 - 11:00
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 30.08.2022 09:00 - 11:00
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 31.08.2022 09:00 - 11:00
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 05.09.2022 11:45 - 14:00
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 12.10.2022 09:00 - 13:00
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 14.10.2022 09:00 - 12:00
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 16.11.2022 09:00 - 10:30
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 23.11.2022 09:00 - 10:30
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 30.11.2022 09:00 - 10:30
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 07.12.2022 09:00 - 10:30
 • Mikrobiologia ja epidemiologia NA00DH52-3003 / 14.12.2022 09:00 - 10:30

Tavoitteet

Perehdyt mikrobiologian ja immunologian perusteisiin.

Vahvistat solubiologian osaamistasi.

Ymmärrät hygienian merkityksen hoitotyössä.

Tutustut epidemiologiaan ja epidemiologiseen tutkimukseen.

Osaat soveltaa mikrobiologian ja epidemiologian tietoja työssäsi terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä ovat elimistön puolustusjärjestelmät?

Mitä tarkoittavat bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia?

Mitä tarkoitetaan tartuntatautilainsäädännöllä ja miten tartuntoja voidaan ehkäistä?

Mitä ovat epidemiologian ja epidemiologisen tutkimuksen perusteet?

Oppimateriaalit

Mikrobiologian materiaali esitellään opetuksen Learn sivulla, jonne opettaja lähettää kutsun niille, jotka ovat ilmoittautuneet jaksolle.

Epidemiologian opintomateriaali annetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Mikrobiologian osuuden voi suorittaa verkossa kokonaan jolloin oman etenemisen nopeuteen voi vaikuttaa.
Mikrobiologian opetus toteutuu 14.11 - 18.12.2022 välillä verkko-opetuksena.

Epidemiologian osuus suoritetaan osittain verkossa, ja osittain lähiopetuksena.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

MIkrobiologian tentti suoritetaan Learn opiskelualustalla.

Epidemiologian osuudessa yksilö- ja paritehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mikrobiologia 2,5 op. Vastaa opiskelijan työtä 67,5 tuntia
Epidemiologia 2,5 op

Sisällön jaksotus

Mikrobiologian osuudessa tutustutaan sieniin, alkueläimiin, loisiin, viruksiin ja bakteereihin ihmiselle tauteja aiheuttavina eliöinä.

Epidemiologian osuudessa tutustutaan epidemiologiaan tieteenalana, epidemiologisen tutkimuksen käsitteisiin sekä epidemiologisen tutkimuksen menetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikrobiologia: taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mikrobiologian osan tentti Learnissa. Useita eri tyyppisiä kysymyksiä, myös selittävän tyypin kysymyksiä, jotka opettaja arvioi. Arvioinnissa vastauksen oikeellisuus ja vastauksen loogisuus sekä kattavuus ovat arvioinnin perusteita.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, sekä biokemiasta, solubiologiasta ja histologiasta.