OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET > DIGITALISAATIO-OPINNOT
Valinnaiset opintokokonaisuudet
« Takaisin

Digitalisaatio-opinnot

MO00AA05 Data-analyysi 5 op
MO00DS13 Digitaaliset työvälineet 1 3 op
MO00DS14 Digitaaliset työvälineet 2 2 op
MO00DL50 Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5 op
MO00DS11 Johdatus ohjelmointiin 5 op
MO00DL51 Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5 op
MO00AA06 Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5 op
MO00DS12 Tietoturvallisuus 5 op
MO00AA07 Tietoturvatietoisuus 5 op
MO00DO09 Web ohjelmointi 5 op