OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET > HYVINVOINTITEKNOLOGIA
Valinnaiset opintokokonaisuudet
« Takaisin

Hyvinvointiteknologia

Osaamistavoitteet:
Ymmärrät mitä hyvinvointiteknologia tarkoittaa ja miten teknologiaa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisessä
Tunnistat ja osaat hyödyntää käyttäjälähtöisiä hyvinvointiteknologian työkaluja
Ymmärrät teknologian roolin ja hyödynnettävyyden hyvinvointipalveluita kehitettäessä

Sisältö:
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena, 5 op
Hyvinvointiteknologian työkalut, 5 op
Hyvinvointiteknologiset palvelut, 5 op

Arviointi:
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Opiskelija tekee itsearvioinnin moduulin suoritettuaan.

MO00AE68 Hyvinvointiteknologian työkalut 5 op
MO00AE69 Hyvinvointiteknologiset palvelut 5 op
MO00AE67 Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5 op